شدت بارش برف در کوه طهال تهران را در روز گذشته ببینید

ویدئویی از بارش برف در کوه تهال تهران در روز گذشته 8 اردیبهشت 1403 منبع: قندز