شرکت نفت یمن نسبت به فاجعه انسانی هشدار داد

مدیر اجرایی شرکت نفت یمن شنبه شب نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی در روزهای آینده به دلیل کمبود ذخایر نفتی هشدار داد.

  برای پرکردن خلاء موجود باید کمپ و بازی خارجی داشته باشیم

دیدگاهتان را بنویسید