شورای رقابت به بازار انحصاری تعرفه اینترنت ورود می‌کند

سخنگوی شورای رقابت با اعلام موضوع افزایش تعرفه اینترنت گفت: در گذشته این شورا به بحث تعرفه اینترنت البته در رابطه با میزان و شرایط دسترسی ورود کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج


بلندگو شورای رقابت در یک مصاحبه خبری در مورد موضوع افزایش نرخ اینترنت وی با اشاره به اینکه در گذشته این شورا به موضوع تعرفه اینترنت ورود کرده بود، البته در رابطه با کمیت و شرایط دسترسی، تاکید کرد: اینترنت به عنوان بازار انحصاری شناخته شده و به دلیل وظیفه شورای رقابت برای ورود جلسات بازارهای انحصاری با حضور معاون شورای اقتصادی برای نظارت بر اجرا برگزار می شود.

سپهر دادجوی توکلی در خصوص افزایش تعرفه بسته های اینترنت اظهار داشت: این موضوع از سوی رگولاتوری حوزه که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است اتفاق افتاده است. در صورتی که ناظر بخش به وظایف خود به درستی عمل نکند، شورای رقابت بر اساس شکایات مردمی یا به تشخیص خود وارد عمل می شود.

سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: مردم می توانند شکایات خود را از طریق سامانه 195 ثبت کنند. علاوه بر این، او می تواند از طریق خود هیئت مسابقات اقدام کند و هیئت نظارت بر این عملکرد خواهد داشت.

وی افزود: یک معاون اقتصادی در شورا داریم که جلسات مکرر برگزار می کند و در اولین فرصت در بدنه کارشناسی درباره این افزایش نرخ جلساتی برگزار خواهیم کرد. پس از آن با تشخیص هیئت مسابقات وارد سالن می شود و در صورت تخلف یا انحراف از دستورالعمل، لزوماً هیئت رسیدگی می کند.

قاضی توکلی تصریح کرد: در هر دو حوزه انحراف 34 درصدی و حتی هنگام بررسی صحت یا نبودن همان عدد 34، شورای رقابت رای و تصمیم گیری می کند.

این مقام شورای رقابت با تاکید بر اینکه وظیفه شورای رقابت ورود به بازارهای انحصاری با رویه های ضدرقابتی است، گفت: می دانیم که اینترنت چه ثابت و چه موبایل به عنوان بازار انحصاری شناخته می شود. شورای رقابت یک بار در قطعنامه 623 وارد این موضوع شد که در آن زمان ماهیت این اقدام ضدرقابتی قیمتی نبوده و موضوع مربوط به میزان و شرایط دسترسی است.

وی افزود: بر اساس مصوبه 623 شورای رقابت، اپراتورها موظف شدند در کمیت بسته های خود تنوع بخشیده و از نظر زمانی، کمی و حجمی تغییراتی ایجاد کنند. ما همچنین وارد دسترسی به بازار، شبکه های سیم مسی و غیره شده ایم. اما در خصوص افزایش تعرفه بسته ها همانطور که گفته شد، این موضوع با رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم گیری شد.آیا این خبر مفید بود؟