عکس / پوشش های ضد باد در Kum


ساعت: 09:14
تاریخ انتشار: 1401/03/09
کد خبر: 1842479

جلوپنجره سازه ای سنتی در معماری ایرانی است که بر روی پشت بام خانه ها برای جابجایی، خنک سازی و تهویه هوای داخل ساختمان با استفاده از باد و تغییر دمای هوا ساخته می شود که با بی توجهی به حفظ بافت سنتی بست از بین رفته است. مرد.

  آتش بس یمن در مقطع حساسی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید