فیلم | چه کسی گفته است که می خواهند ایران را تجزیه کنند؟

نظر اپوزیسیون، سلطنت طلبان و اصلاح طلبان تندرو در این باره چیست؟

  ترور سردار سلیمانی جنایت جنگی آمریکا بود

دیدگاهتان را بنویسید