مجازات شلاق و حبس برای 4 نفر از مدیران سابق مدیریت درمان تامین اجتماعی

بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد از حکم قطعی و حکم 4 مدیر سابق سازمان تامین اجتماعی در استان خبر داد.

محمدمهدی صالحی گفت: 4 نفر از مدیران سابق مدیریت درمان تامین اجتماعی استان که در دوران تصدی خود بدون توجه به قوانین و مقررات مربوط به تصرف غیرقانونی اموال و وجوه سازمان تامین اجتماعی، افزایش غیر واقعی و مجازی متهم شدند. در حجم کاری و بزرگ‌نمایی ابعاد واقعی فضاهای تحت مدیریت، جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای بدون مجوز قانونی، جذب، استخدام و افزایش غیرضروری نیروهای شرکتی که طی سال‌های 96 تا پایان سال 1377 انجام داده‌اند، محکوم شد.

وی بیان کرد: پرونده این افراد پس از بررسی و بررسی دقیق به دادگاه های بدوی در بازرسی کل استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال و منجر به صدور رای قطعی شد که 4 نفر از روسای سابق مدیریت تامین اجتماعی در حوزه های مختلف بایستی به مراجع قضایی رسیدگی شود. به شلاق و حبس محکوم شدند و همچنین مدیریت درمان تامین اجتماعی استان طبق قوانین موظف به دریافت غرامت از طرق قانونی به مبلغ 77 میلیارد ریال شد.

صالحی با تاکید بر اینکه بازرسی کل استان برای برخورد با بی توجهی مدیران به وظایف قانونی خود قاطعانه قانون را اجرا می کند، یادآور شد: قانون رئیس ستاد ساماندهی بازرسی و بی توجهی به وظایف قانونی مدیران است. پس از اتمام دوره خدمات است. قابل پیگیری است.

  گالیله ها در فینال هستند! | روز جدید

دیدگاهتان را بنویسید