مرد عصبانی در سالن شورای شهرداری برهنه شد!

مرد عصبانی در سالن شورای شهرداری برهنه شد!

بلاتکلیفی ساکنان مجتمع های متروکه در محدوده چشم انداز گرگان پس از گذشت 3 ماه، سالن شورای شهرداری گرگان را به هم ریخت.

این ویدئو که در صفحه اینستاگرام جیجو گرگان منتشر شده نشان می دهد معترضی که خانه اش بر اثر رانش زمین آسیب دیده است در صحن شورای شهر گرگان برهنه ایستاده و فریاد می زند: خانه ام رفته، چیزی برای از دست دادن ندارم.