مصرف گاز در بخش خانگی به ۶۵ درصد تولید رسید/ شرکت گاز از مردم خواست لباس گرم بپوشند تا گاز کمتری مصرف شود.

مصرف گاز در بخش خانگی به ۶۵ درصد تولید رسید/ شرکت گاز از مردم خواست لباس گرم بپوشند تا گاز کمتری مصرف شود.

رئیس مرکز کنترل گاز کشور مصرف گاز در بخش خانگی را به 65 درصد تولید رساند و گفت: اگر تنها 10 درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم تا 50 میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه جویی می شود. کوشکی با اشاره به اینکه پوشش مردم ما در خانه در تابستان و زمستان یکسان است افزود: متاسفانه بسیاری از مردم ما در فصل سرما لباس زمستانی در خانه ندارند و اگر در خانه لباس گرم بپوشند می توانند. تحمل دمای 18 تا 21 درجه در شرایط خانه آسان است.

تسنیم: رئیس مرکز کنترل گاز کشور میزان مصرف گاز در بخش خانگی را به 65 درصد تولید رسیده است و گفت: اگر تنها 10 درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم تا 50 میلیون مترمکعب گاز تولید می شود. ذخیره.

گلمرضا کوشکی رئیس مرکز کنترل گاز کشور درباره لزوم مصرف بهینه گاز گفت: میزان گاز مصرفی در بخش های خانگی و تجاری در فصل تابستان بیشتر در زمینه پخت و پز و مصرف آب گرم برابر با 25 درصد تولید اما با شروع فصل سرما از آبان ماه روند مصرف گاز در بخش تجاری و خانگی افزایش یافته و در فصل زمستان به حداکثر خود می رسد.

وی میزان مصرف گاز در بخش خانگی را در روز جمعه به 65 درصد تولید رساند و افزود: میزان مصرف گاز در بخش خانگی در فصل زمستان به 80 تا 85 درصد می رسد که درصد زیادی از گاز تولیدی را شامل می شود. در کشور اما در صورت صرفه جویی 10 درصدی در مصرف گاز، تا 50 میلیون متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی می شود.

رئیس مرکز کنترل گاز کشور گفت: هموطنان در بخش های خانگی، تجاری و اداری می توانند با رعایت توصیه های بسیار ساده از جمله حفظ دمای مطلوب 18 تا 21 درجه در منزل، به کاهش 10 درصدی مصرف گاز کمک کنند.

کوشکی پوشش مردم ما در خانه را هم در تابستان و هم در زمستان یکسان عنوان کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از مردم ما در فصل سرما لباس زمستانی در خانه ندارند و اگر در خانه لباس گرم بپوشند می توانند. دمای 18 تا 21 درجه را در خانه تحمل کنید. انجام آن آسان است.

وی استفاده از فضای گرم خانه و استفاده از شعله گاز مناسب برای پخت و پز را در کاهش مصرف گاز موثر می داند و بیان کرد: هموطنانی که معمولا در طول روز بیرون از خانه هستند دمای سیستم گرمایشی منزل را کاهش داده و روشن کنند اجتناب کنند. روشن نگه داشتن کتری در طول روز

رئیس مرکز گاز کشور یادآور شد: بسیاری از مراکز خرید از سیستم گرمایش تابشی در فضای پیاده رو استفاده می کنند که انرژی گرمایی زیادی را هدر می دهد و گاز زیادی مصرف می کند.