موضوع درخواست تجدیدنظر سالانه مربیان آموزش و پرورش چیست؟

موضوع درخواست تجدیدنظر سالانه مربیان آموزش و پرورش چیست؟

قاسم احمدی لشکی در گفت وگو با ایسنا، درباره تعداد شکایات وارده به مراجع قضایی از سوی فرهنگیان اظهار کرد: در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش معاونت حقوقی، املاک و حقوقی داریم که به این موارد رسیدگی می کند. مهم است، او انجام می دهد.

وی افزود: در مواقعی که لازم است از معلم خود محافظت کنیم، این کار را انجام می دهیم و زمانی که معلم شکایت می کند، بررسی و پیگیری می کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 18 تا 20 هزار پرونده شکایت معلمان از آموزش و پرورش به قوه قضائیه می رود، گفت: جلساتی با رئیس دیوان عدالت اداری داشته ایم و به دنبال وحدت روی آرا هستیم. صادر شد بیایید رویه ای ایجاد کنیم و بتوانیم از قبل هماهنگ شده اقداماتی انجام دهیم تا کمترین پرونده به مراجع قضایی برود.

احمدی لشکی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در اولویت کاری ما قرار دارد همین شکایات است و امیدواریم بتوانیم رویه ای تعریف کنیم که منجر به کاهش پرونده های قضایی شود.

وی در پاسخ به اینکه بیشترین گلایه ها از آموزش و پرورش چیست و چه مشکلاتی دارد؟ وی گفت: بیشترین شکایات و به عبارتی حدود 80 تا 90 درصد شکایات از آموزش و پرورش در حوزه نیروی انسانی و اشتغال است.

  گلایه مردم از نوسانات برق در «سوق»

دیدگاهتان را بنویسید