هفته میراث فرهنگی با شعار “میراث فرهنگی مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی” برگزار می شود

در گفت و گو با خبرگزاری موج خاطرنشان شد:

مدیرکل حفاظت و احیای بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی گفت: هفته میراث فرهنگی با شعار میراث فرهنگی، مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی برگزار می شود و برنامه های مختلفی بر اساس این شعار تدوین شده است.فاطمه داوری مدیر کل حفاظت و احیای بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی. آژانس اطلاعات وزارت امور خارجه در شرح برنامه های هفته میراث فرهنگی بیان کرد: هر ساله در تقویم ملی کشورمان مصادف با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی است که امسال از 9 اردیبهشت آغاز و تا 13 خرداد ادامه دارد.

وی افزود: برای روز جهانی موزه، شورای بین المللی موزه ها رسم سالانه ای دارد که شعار می دهد.

مدیرکل حفاظت و احیای بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی خاطرنشان کرد: شعار جهانی امسال «موزه آموزش و پژوهش» است، گفت: برنامه هایی داریم که با این شعار در سراسر کشور برگزار می شود.

داوری تصریح کرد: اما بر اساس شرایط ملی سالی که در آن قرار داریم و با توجه به نیازها و ویژگی هایی که وجود دارد، شعار ملی هفته میراث فرهنگی که پیش از ما بود برنامه ریزی شد.

وی گفت: میراث فرهنگی مشارکت و مسئولیت اجتماعی مردم است. بر این اساس پیش بینی می شود سال پیش رو سال توسعه، رشد و حفاظت از میراث فرهنگی باشد.

مدیرکل حفاظت و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سالی برای ارتقای رشد و توسعه پایدار با تکیه بر دانش و خواندن دانش، باورها و مهارت‌های موجود باشد. قلب میراث فرهنگی ملموس و ناملموس ما.

وی افزود: امسال رازهایی برای کیفیت بخشیدن به حفظ میراث فرهنگی داریم، برنامه ای جدی برای حفظ اماکن تاریخی که بر همین اساس پیش بینی شده است.

داوری گفت: اگرچه حفظ میراث فرهنگی ملموس و ناملموس از وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی محسوب می شود اما این کار بدون همراهی و همراهی مردم امکان پذیر نیست.

مدیرکل حفاظت و احیای بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی تصریح کرد: در حوزه آثار ناملموس نمی توان گفت که تنها یک ارگان وظیفه حفظ، نگهداری و مرمت آنها را بر عهده دارد، بلکه همه باید به آن توجه کنند.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها