واردات لوازم خانگی معاف است

واردات لوازم خانگی معاف است

مجوز واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازی (لوازم خانگی) با استاندارد و برچسب انرژی فقط با دو کلاس انرژی فوق صادر می شود.

به گزارش «انتقام»، معاون اول رئیس جمهور بخشنامه مصوب هیات وزیران در خصوص مجوز واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازی (لوازم خانگی) با استاندارد انرژی و برچسب انرژی با دو رتبه انرژی فوق را تنها ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: هیأت وزیران در جلسه مورخ 1402/09/15 شماره 56580 مورخ 1402/02/31 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند 128 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. 4) تصویب نامه شماره 94035 ت 42400 ح مورخ 17.05.1388 به شرح زیر اصلاح می شود.

4- واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازی مشمول مقررات اعمال اجباری استاندارد مصرف انرژی و برچسب صرفاً با دو کلاس انرژی فوق و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ملی مصرف انرژی برق خانگی می باشد. و تجهیزات انرژی گاز و مشمول مقررات اجرایی اجباری می باشد و از واردات تجهیزات مذکور با رده انرژی کمتر جلوگیری شود.