وزیر خارجه ایران خواهان توقف استفاده ابزاری غرب از شورای حقوق بشر سازمان ملل شد

وزیر امور خارجه ادعاهای حقوق بشری برخی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران را فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی می داند.

به گزارش خبرگزاری موج


نشستی برای بررسی تحولات بین المللی حقوق بشر و رویکرد جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت امور خارجه با حضور رئیس و اعضای کمیسیون ویژه بررسی وقایع پاییز 1401 برگزار شد.

در این دیدار حسین مظفر ضمن تشریح فعالیت ها و اقدامات کمیسیون ویژه منصوب از سوی رئیس جمهور برای بررسی کامل و همه جانبه ابعاد مختلف قیام های پاییز 1401 بر عزم کمیسیون مذکور برای انجام وظایف محوله تاکید کرد. مسئولیت ها و وظایف.

مظفر با اشاره به اینکه مفهوم حقوق بشر در سطح بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر کشورهای مستقل در حال توسعه به طور مستمر توسط برخی کشورهای غربی مورد سوء استفاده قرار می گیرد، از رویکرد دوگانه و ریاکارانه آمریکا و متحدان غربی آن در این زمینه انتقاد کرد. وی این کار را نقض مفاهیم عالی حقوق بشر می داند و می گوید که اکنون با نسل کشی فلسطینیان در غزه و حمایت آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان و برخی دیگر از کشورهای غربی از رژیم اشغالگر، وجود ندارد. دیگر تردیدی در مورد این نگرش وجود دارد.

رئیس کمیته ویژه منتخب رئيس جمهور نگاه جمهوری اسلامی ایران به موضوع حقوق بشر را دیدگاهی درست و واقعی توصیف می کند که صرف نظر از برچسب های سیاسی و پرونده های دروغین آمریکا و متحدانش، به دنبال ارتقای حقوق بشر و کرامت انسانی این کشور است. شهروندان و ایجاد کمیسیون ویژه در این راستا و با هدف ایجاد ساز و کار موثر برای رسیدگی و پیگیری شکایات شهروندان در رابطه با اغتشاشات پاییز 1401.

امیر عبداللهیان با استقبال از ابتکار بسیار مهم رئیس جمهور مبنی بر تحلیل همه جانبه وقایع سال 1401 و بررسی تمامی علل و عوامل محرک و تشدید کننده آن به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی مردم، گفت: این تصمیم نشانه بارز مسئولیت و جدیت جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر است و تاکید کرد که سازوکارهای تحمیلی نهادهای حقوق بشری که با نفوذ و فشار چند کشور غربی علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده است. ایران هیچ توجیه و مشروعیت قانونی ندارد.

وزیر امور خارجه با استناد به نسل کشی مستمر غزه و نقض فاحش و مستمر حقوق فلسطینیان در 8 دهه گذشته و حمایت همه جانبه آمریکا و غرب از اشغالگری و آپارتاید رژیم صهیونیستی، ادعاهای حقوق بشری برخی کشورهای غربی است. علیه جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی است و آن را اخلاقی دانست و خواستار توقف استفاده ابزاری برخی کشورهای غربی از شورای حقوق بشر سازمان ملل شد.

لازم به ذکر است این جلسه با حضور معاونان وزیر، مدیران کل، مشاوران ارشد و برخی سفرای کشورمان، کاظم قریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر و عضو کمیسیون ویژه، خانم پاد از اعضای ستاد حقوق بشر برگزار شد. کمیسیون ویژه و مسئول پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی است. و خانم الهیان عضو کمیته و رئیس کمیته حقوق بشر شورای اسلامی نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیتهای کمیته ویژه نظرات و پیشنهادات خود را جهت تسهیل و تسریع در کار کمیته مذکور بیان نمودند. .

خاطرنشان می شود که کمیسیون ویژه ای با فرمان رئیس جمهور برای بررسی وقایع پاییز 1401 ایجاد شد.


آیا این خبر مفید بود؟