ویدیویی که هر انسانی را آزار می دهد

ویدیویی که هر انسانی را آزار می دهد

این مرد مستحق چه جمله ای است؟ شما که سوار ماشین دولتی با امکانات و اختیارات دولتی هستید به انسان و حیوان رحم نمی کنید؟

گفته می شود این خودرو متعلق به شهرداری آبسرد است.

اقدام این مرد با واکنش شدید کاربران در شبکه های اجتماعی مواجه شد.

دیدگاهتان را بنویسید