پزشکان: مردم با 10 میلیون حقوق نمی توانند زندگی خود را درست کنند/ بعد از گذشت یک سال و نیم هنوز سوال وزیری مطرح نشده و نخواهد آمد.

پزشکان: مردم با 10 میلیون حقوق نمی توانند زندگی خود را درست کنند/ بعد از گذشت یک سال و نیم هنوز سوال وزیری مطرح نشده و نخواهد آمد.

نیمنده از تبریز به شارک گفت: دولت برنامه هفتم را به مجلس فرستاد اما ما صحبت کردیم و زمان زیادی گذاشتیم که نتیجه ای ندارد و این روند از نظر علمی و کارشناسی تکرار تکرار و غیر است. اجرای قوانین موجود».

مسعود مزیکیان نماینده چندگانه مجلس یازدهم نیز با قدردانی از عملکرد مجلس یازدهم گفت: از نظر تئوری می توان گفت که در مجلس یازدهم قوانین زیادی را تصویب کردیم، اما مشکل ما نبود قانون نیست؛ بلکه در مجلس یازدهم نیز باید گفت: «در مجلس یازدهم، قانون اساسی وجود دارد. بلکه مجری قانون نیست و اجرای صحیح قانون را کنترل نمی کند و حتی نظارت مؤثری هم ندارد.

و ادامه داد: مثلاً اگر از وزرا بپرسیم چرا قانون را اجرا نکردید؟ این موضوع یک سال و نیم است که معطل مانده و تا پایان مجلس یازدهم معلق نخواهد بود.

پزشکان: کاری ندارم صلاحیتم را تایید کنند/ این همه سال حتی تعطیلی نگرفتم، بعد می گویند تعهد ندارم/ اگر طبابت کنم حالم بهتر است.

فلاحت پیشه: بزرگترین رسوایی و سوء استفاده در دولت اتفاق افتاد و شاهد سکوت مجلس بودیم 4 سال از عمر قانونگذاری کشور بر باد رفت.

نماینده چند دوره ای مردم تبریز در مجلس توضیح داد: اگر ما قوانینی بنویسیم و دولت اجرا نکند و نتوانیم از ناظر وارد شویم و اجرا نشدن قانون را دنبال کنیم، این موضوع نیست. درست است.» علاوه بر اینکه نماینده به تنهایی نباید نظارتی بر عدم اجرای قانون داشته باشد، این وظیفه رئیس مجلس و شورای حاکمیتی است که اجرای قوانینی را که مکتوب است اما نه، مطالبه کنند. اجرا شد.

دکتر همچنین اظهار داشت: «اگر قانون اجرا نشود. مجلس چه قوانینی وضع می کند چه اهمیتی دارد؟ مثلا برای برنامه جامع هفتم زمان زیادی صرف شد و برنامه جامع ششم اجرایی نشد. منطق حکم می کرد که همان قانون ششم توسعه را وسط بگذاریم و بخشی را که محقق شده حذف کنیم و مابقی برنامه ششم را علاوه بر پیشنهادهای جدید معرفی کنیم. چون شورای نگهبان هم این برنامه را تایید کرده بود.

نماینده مردم تبریز در ادوار مختلف مجلس افزود: دولت برنامه هفتم را به مجلس فرستاد، اما خیلی صحبت کردیم و وقت گذاشتیم که نتیجه ای نداشت و این روند از نظر علمی و کارشناسی دیدگاه، تکرار تکرار و عدم اجرای قوانین موجود است.»

وی در پاسخ به اینکه نظر شما درباره عملکرد مجلس یازدهم در بعد نظارتی چیست؟ وی تصریح کرد: وقتی می گویم یک سال و نیم است که هنوز سوال وزیر در دستور کار مجلس قرار نگرفته و تا پایان مجلس در دستور کار قرار نخواهد گرفت. این خودش حرف می زند.”

مدشیان در پاسخ به اینکه برخی مصوبات مجلس یازدهم باعث اعتراض مردم شد، تصریح کرد: نمایندگان باید سخنگوی مردم باشند نه اینکه در مقابل مردم بایستند. من فکر می کنم مواردی مانند تصویب افزایش مالیات در سال جدید و روند حقوق و دستمزد مردم را با مشکلات جدی مواجه می کند زیرا مردم قطعا نمی توانند با حقوق 10 میلیونی زندگی خود را اداره کنند.