چرا سهمیه بنزین خودرو کاهش یافت؟

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: وضعیت تولید بنزین در کشور به رقم قابل قبولی رسیده است و در سال 1397 تراز مثبتی داریم، یعنی برای اولین بار در چند سال اخیر تعادل بین تولید و مصرف به عددی رسید که Toi مثبت نشان داد.

نژادعلی افزود: در پایان سال‌های 2018، 2019 و 2014 بحث‌هایی درباره ویروس کرونا داشتیم و با شروع شیوع ویروس کرونا در کشور، شاهد کاهش سفر و کاهش مصرف بنزین در کشور بودیم. و این ناهماهنگی بین تولید و مصرف باعث شد تا این رقم به نظر بزرگ برسد.

وی گفت: در پایان برنامه سوم ایجاد سامانه هوشمند سوخت و استفاده از کارت هوشمند سوخت در مجلس مطرح شد که به تصویب رسید و اجرای این کار در سال 1385 در سال دوم انجام شد. در برنامه چهارم توسعه و در سال 1384 بیشترین واردات بنزین به تعداد 29 میلیون لیتر در روز بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: با راه اندازی سامانه هوشمند سوخت، مصرف بنزین به طور ناگهانی به منفی 12.5 درصد نسبت به سال قبل و 10.2 درصد رشد مصرف در سال 1384 نسبت به سال 1383 کاهش یافت. منفی 12.5 درصد بود که به معنای کاهش تقریبا 22.5 درصدی در مصرف بود.

وی افزود: با ابزار ارزان قیمت بنزین به تدریج افزایش یافته و توانسته ایم با توجه به تعداد خودروهایی که هر ساله به تعداد خودروهای کشور اضافه می شود، مصرف بنزین را ادامه دهیم و در سال 2018 مصرف بنزین به 100 میلیون لیتر در روز رسید. با استفاده از سیستم هوشمند سوخت و تنظیم مجدد، مصرف به 72 میلیون کاهش یافت و با دو آزمایشی که در رابطه با توزیع سوخت انجام دادیم، دیدیم که ابزارهای غیر قیمتی می توانند به کمیت مصرف و مدیریت مصرف کمک کنند.

  حادثه 4 نوامبر هژمونی آمریکا را در هم شکست

نژادعلی ادامه داد: استفاده از ابزارهای کم هزینه و اجرای سیاست های مربوطه در مدیریت مصرف بنزین تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: سامانه هوشمند سوخت به روند خود به صورت جدی ادامه می دهد و موضوع اعتبار سهمیه نرخ دوم کارت های هوشمند سوخت با عنوان تعدیل از 250 تا 150 لیتر نیز از جمله موارد اجرایی است. سیاست ها و سیاست های مختلفی که دولت در مرحله اجرا تبیین و اجرا خواهد شد تا بتوانیم از سامانه هوشمند سوخت در راستای مدیریت مصرف سوخت نهایت استفاده را ببریم.

دیدگاهتان را بنویسید