یارانه تیر 1401 چقدر است و چقدر پرداخت می شود؟

یارانه تیر 1401 چقدر است و چقدر پرداخت می شود؟

روز جدید : دولت هنوز زمان دقیق واریز یارانه نقدی در تیرماه 1401 را اعلام نکرده است، اما بررسی ما نشان می دهد در ماه های اخیر دولت هر بیستمین ماه یارانه نقدی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است. بنابراین به نظر می رسد حدود سه هفته دیگر دولت کار یارانه فاز 137 را آغاز کند.

یارانه پله 137 که در تیرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود با پله های 135 و 136 تفاوتی ندارد. پس منتظر افزایش یا کاهش یارانه نقدی خود نباشید. به زبان ساده تر، اگر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستید و در اردیبهشت و خرداد 400 هزار تن دریافت کرده اید، در تیرماه نیز همین مبلغ را دریافت خواهید کرد.

در واقع افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از دهک اول تا سوم هستند و 400 هزار تن یارانه دریافت می کنند. بنابراین اگر به عنوان مثال خانواده شما 5 نفر باشد و در این دهک باشید مبلغ 2 میلیون تن در این ماه به حساب سرپرستان واریز می شود.

برای دهک های چهارم تا نهم طبق روال گذشته 300 هزار تن یارانه پرداخت می شود. یعنی اگر خانواده های 5 نفره در این دهک ها باشند مبلغ یک میلیون و 500 هزار تن به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

در مورد دهک دهم نیز دولت اعلام کرد یارانه نمی گیرد زیرا در گروه پردرآمد قرار دارند.
در تیر 1401 چند یارانه پرداخت می شود؟

دولت هنوز زمان دقیق واریز یارانه نقدی تیرماه 1401 را اعلام نکرده است، اما بررسی ما نشان می دهد که در ماه های اخیر دولت هر بیستمین ماه یارانه نقدی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است. بنابراین به نظر می رسد حدود سه هفته دیگر دولت کار یارانه فاز 137 را آغاز کند.

  عروسی مجلل ساسی مانکن و بیتا در آمریکا + عکس

دیدگاهتان را بنویسید