۴۲۱ دستگاه اتوبوس گازسوز شهر تهران با ورود قوه قضائیه رفع عیب شد

مزایا و مزایای برگزاری دادگاه آنلاین

رئیس قاضی استان تهران ضمن برشمردن مزایا و مزیت های برگزاری دادگاه ها به صورت آنلاین، تصریح کرد: تشکیل جلسات دادگاه به صورت آنلاین باعث افزایش آگاهی عمومی از کیفیت برگزاری جلسات دادگاه برای دستیابی به رسیدگی عادلانه و عادلانه در سیستم قضایی می شود. دانش علمی و حقوقی قضات مجتمع قضایی استان تهران نیز توسط جامعه حقوقی مورد تحقیق و ارزیابی قرار می گیرد و نتایج آن برای عموم و نخبگان حقوقی آموزشی خواهد بود.

وی با تاکید بر تقویت برگزاری آنلاین جلسات دادگاه در استان تهران گفت: در این زمینه لازم است قضات با اجرای سیاست های تشویقی و معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان جلسات دادگاه را به صورت آنلاین برگزار کنند. تهران موظف است بررسی ها و پیگیری های لازم را در این زمینه انجام دهد.

هیچ بهانه ای برای عدم انجام حراج به صورت الکترونیکی وجود ندارد

القاصی در بخشی دیگر از سخنان خود بر لزوم برگزاری مزایده الکترونیکی تاکید و تصریح کرد: در صورت رفع موانع موجود، بهانه ای برای عدم انجام مزایده الکترونیکی وجود ندارد و باید به گونه ای عمل شود که مزایده به طور کامل خارج شود. حالت سنتی و به سمت الکترونیکی شدن می رود.

لزوم ایجاد تمرکز در انجام پرونده های موضوع داوری

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود به لزوم توجه به پرونده های داوری اشاره و تصریح کرد: برای استفاده حداکثری از نهاد داوری، تمرکز شعب ویژه داوری در یک مجموعه و ضمن استفاده از ظرفیت داوران حرفه ای، سازوکار اجرایی و هماهنگی های لازم باید به گونه ای جمع آوری و ترسیم شود که سازمان در این حوزه شکل بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم «شنود اظهارات مراجعین» و «مداخله مؤثر برای پیگیری امور مردم» از سوی مسئولان و مدیران قضایی، اذعان داشت: به هیچ وجه نباید روال و انفعال در انجام امور مردم و مراجعین را تحمل کرد. چرا که امید مردم در بسیاری از موارد با عملکرد دستگاه قضایی گره خورده است و نباید اجازه داد این امید به یأس تبدیل شود.

القاصی بر لزوم حضور فعال و کارآمد مسئولان و روسای واحدهای قضایی استان تهران در جلسات مردمی و پیگیری پرونده مراجعان تاکید کرد و گفت: حضور مدیران در جلسات مردمی باید مؤثر باشد، گره ها را باز و راهگشا باشد. و باید به شناسایی نقاط نارضایتی، برشمردن علل و اصلاح منجر شود.

رفع نقص 421 اتوبوس گازسوز در تهران با دخالت دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهتمام و توجه مدیران و کارکنان دستگاه قضایی و به ویژه دادستان ها به مواردی که موازین حقوق عمومی را به چالش می کشد، تصریح کرد: در همین راستا در ابتدای سال با توجه به وقوع چندین حادثه مختلف در ناوگان اتوبوسرانی شهری، مهلتی برای استانداردسازی اتوبوس های شهری در راستای احقاق حقوق عمومی اتوبوسرانی ها و سازمان استاندارد تعیین شد که بر اساس اعلام اتوبوسرانی شرکت واحد با اقدامات انجام شده و اقدامات بعدی که منجر به رفع عیوب شیرها، اتصالات و تعویض تعداد مخازن CNG شد، 421 دستگاه اتوبوس دچار گاز سوز شد.

رصد و پیگیری مشکلات زندانیان در جلسات مجازی

رئیس قاضی استان تهران در پایان سخنان خود نگرانی دستگاه قضایی در خصوص پرونده های زندانیان در دوران «تحول و تعالی» را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: ضابطان و مدیران واحدهای قضایی اهتمام داشته باشند و اهتمام داشته باشند. اهتمام به پیگیری پرونده های زندانیان؛ در همین راستا اخیراً زیرساخت های لازم برای برگزاری جلسات مجازی در واحدهای قضایی استان تهران فراهم شده و به کلیه مدیران و کارکنان واحدهای قضایی تاکید شده است که هر هفته علاوه بر رسیدگی به پرونده مراجعین در صحن علنی جلسات نظارت و پیگیری مسائل و مشکلات زندانیان می باشد.

حاجیرضا شکرمی معاون قضایی دادگستری استان تهران با اشاره به محاکم برخط در استان تهران خاطرنشان کرد: به منظور پیگیری امور مربوط به نحوه انجام محاکم اینترنتی، سه کارگروه تشکیل شد تا پیگیری های لازم انجام شود. و اقدامات در سه حوزه علمی، رسانه ای و فنی.