۹ میلیون پایانه فعال تراکنش داریم/۴۰۰ میلیون کارت بانکی فعال وجود دارد

وی با اشاره به اینکه نسبت اسکناس به جوز هندی به 2.6 رسیده که در برخی موارد به 1.8 کاهش یافته است، گفت: این یک رکورد است و نشان می دهد که وابستگی به صنعت پرداخت افزایش یافته است. روزانه 130 تا 145 میلیون تراکنش پرداخت داریم که این رقم در پایان سال به 200 میلیون می رسد.

مانی یکتا با بیان اینکه 25 تا 30 درصد تراکنش های دنیا آنلاین است، گفت: اما در کشور ما 100 درصد آنلاین است، در حال حاضر 9 میلیون پایانه تراکنش فعال داریم که 50 میلیون نفر با 400 میلیون کارت بانکی تراکنش دارند.

مانی یکتا تصریح کرد: صنعت پرداخت در کشور فضای بسیار پیچیده ای دارد و فرصتی برای به روز رسانی نداشته ایم. در تمام دنیا 100 درصد قیمت معامله توسط پذیرنده قبول می شود اما در ایران با اصلاحاتی که در تیرماه انجام شد 50 درصد توسط پذیرنده پرداخت می شود و 50 درصد مابقی متعلق به بانک است. این نشان می دهد که ما با نرم افزار جهانی فاصله داریم.

وی افزود: هر تصمیم و هر اصلاحی در این صنعت باید با دقت تمام انجام شود چرا که می تواند عواقب جدی در کشور داشته باشد. همه بر این باورند که اقتصاد این صنعت نامتعادل است و بسیاری از مشکلات این صنعت ناشی از این عدم تعادل اقتصادی، مشکلاتی مانند قاچاق، تخلفات DPU و … است. ناشی از این عدم تعادل است. این نارضایتی می تواند در ارائه خدمات با چالش های جدی مواجه شود، در این شرایط برخی پیشنهاد ارائه کارت هوشمند mv را مطرح کرده اند که در این زمینه 70 درصد کارت های صادر شده قابلیت اجرای فضای پذیرایی را دارند تا پروژه آمبر بتواند شروع به کار کند

مانی یکتا تصریح کرد: در این زمینه رگولاتوری اصرار دارد که توسعه پرداخت ها را با قوت ادامه دهد اما در پنج سال گذشته ابزار جدیدی به صنعت پرداخت اضافه نشده است.

مدیر اداره “نظارت بر سیستم های پرداخت”. بانک مرکزی وی ادامه داد: بازاریابی نامتعارف در این حوزه برای جذب خریداران به سمت خود انجام شده است.

وی در پایان گفت: نقشه راه بانک مرکزی نقاط اصلاح اساسی صنعت پرداخت را مشخص کرده و در این زمینه ریل گذاری کرده است و در این نقشه راه به دنبال ورود شرکت های جدید در صنعت پرداخت هستیم.