آیا دانشگاه پیام نور حذف می شود؟

آیا دانشگاه پیام نور حذف می شود؟

زلفی گل درباره ادغام دانشگاه پیام نور با سایر دانشگاه ها گفت: دانشگاه پیام نور رسالت ویژه ای دارد، این دانشگاه فرصتی را برای داوطلبانی که به صورت حضوری ادامه تحصیل نمی دهند، فراهم کرده است تا بتوانند تحصیل کنند؛ دانشگاه پیام نور در این دانشگاه به صورت حضوری ادامه می دهد. لغو چنین دانشگاهی ظالمانه است.

صدا و سیما: وی افزود: با توجه به اینکه ظرفیت این دانشگاه برای حدود یک و نیم میلیون دانشجو در نظر گرفته شده است، طبیعی است که از این ظرفیت ها با هماهنگی سایر دانشگاه ها استفاده شود، اما این دانشگاه یکی از گروه های آموزشی اصلی است. که بیشتر برای خانواده هاست. مقداری وجود دارد

وزیر علوم در خصوص انتقاد دانشجویان از افزایش شهریه دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور تقریباً خودگردان است و درصد کمی از هزینه های دانشگاه توسط دولت حمایت می شود. وزیر علوم افزایش شهریه های دانشگاه پیام نور را ناشی از کاهش تعداد دانشجویان و هزینه های ثابت این دانشگاه دانست و گفت: پیش بینی می شود برای مدیریت هزینه ها تعداد اساتیدی که تدریس نمی کنند. واحدهایی که در دانشگاه فنی و حرفه ای تدریس می کنند و سایر دانشگاه ها برای تامین هزینه های دانشگاه پیام نور کاهش یافته و به فعالیت خود ادامه می دهد، طبیعی است که به دلیل تورم سالانه هزینه ها افزایش یافته است که بر افزایش شهریه ها نیز تاثیرگذار است.