آیا کاهش یارانه 3 دهک بالا درست است؟

آیا کاهش یارانه 3 دهک بالا درست است؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاهش یارانه 3 دهک اول را تکذیب کرد.

خبر «کاهش یارانه برخی خانوارها از سه دهک بالا» صحت ندارد و تکذیب می شود.

به گزارش ایسنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تیتر «کاهش یارانه برخی خانوارهای سه دهک بالا» این خبر را تکذیب کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی در پیام رسان داخلی اعلام کرد: خبر منتشر شده در فضای مجازی با عنوان «کاهش یارانه برخی خانوارهای سه دهک بالا» صحت ندارد و تکذیب می شود.
همچنین برای حفظ امنیت روانی مردم، اداره بهزیستی این حق را برای خود محفوظ می دارد که با دروغگویان برخورد قانونی کند.