اعتراف تلخ پس از ادعای عجیب پیشکسوت استقلال

اعتراف تلخ پس از ادعای عجیب پیشکسوت استقلال

آخرین نفر در این رده مهدی پاشازاده بود. این بازیکن سابق استقلال با انتقاد از بازیکنان پرسپولیس گفت: در ایران همه می دانند کدام تیم یک طرفه از اشتباهات داوری سود می برد. حتی قانون کمین پرسپولیس هم تغییر کرده و تبدیل به یک شوخی شده است!» حتی اگر فرض کنیم مضمون صحبت های پاشازاده درست باشد، پرسپولیس تمام سود را برده و استقلال هیچ ضرری نکرده است، مشخص است که این الگوی گفتاری بوده است. تنها به منظور برانگیختن واکنش در شبکه های اجتماعی انتخاب شده است