امیرعبدالخیان خطاب به آمریکا: مردم ایران دندان های خوش آراسته گرگ ها را شناخته اند.

امیرعبدالخیان خطاب به آمریکا: مردم ایران دندان های خوش آراسته گرگ ها را شناخته اند.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: کاخ سفید در جایگاهی نیست که درباره حقوق بشر صحبت کند.

حسین امیرعبدلاخیان در توئیتی نوشت: کاخ سفید قادر به صحبت درباره حقوق بشر نیست. کشتار حدود 2 میلیون نفر در افغانستان، عراق، یمن، فلسطین، سوریه و شعله ور شدن آتش جنگ در اوکراین و ایجاد مانع از صلح، نتیجه دخالت آمریکاست. دست از اظهارات ریاکارانه بردارید. مردم آگاه ایران دندان های خوش آراسته گرگ ها را شناختند.

  فیلم | تاریخ فراموش شده!/سوریه چگونه سوریه شد؟

دیدگاهتان را بنویسید