ایران ۸ دهه با کشورهای همسایه دارای معاهدات و تفاهم نامه آب بوده است

وی ادامه داد: به عنوان نماینده وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران، از دولت و ملت جمهوری اندونزی و برگزارکنندگان این گردهمایی بزرگ صمیمانه تشکر می کنم.

معاون آب و منابع آب وزارت نیرو با اشاره به برگزاری باشکوه دهمین اجلاس شورای جهانی آب در پرجمعیت ترین کشور اسلامی، تصریح کرد: در این نشست 6 موضوع مهم با شعار “مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.” آب برای رفاه» و تجربیات کشورهای مختلف ارائه خواهد شد.

وی افزود: وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر دستاوردهای مهمی در بحث توزیع مجدد آب و توسعه استفاده از منابع آب غیرمتعارف و مدیریت ترکیبی آب و برق داشته است. مصرف در چاه های کشاورزی، برای توسعه عدالت و شفافیت.

وی با بیان اینکه بررسی موضوع تامین آب برای مردم و طبیعت ضروری است، چرا در سه دهه اخیر جمعیت جهان هنوز به 75 درصد آب آشامیدنی سالم نرسیده است، خاطرنشان کرد: حدود 2 میلیارد نفر در جهان هنوز این میزان را ندارند. دسترسی به آب سالم داشته باشند. اما خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران توانسته است 99.9 درصد از جمعیت شهری و 86 درصد از جمعیت روستایی را تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی و فاضلاب حتی با استانداردهای دقیق قرار دهد.

وی یادآور شد: در حالی که در این مراسم بحث تامین آب برای همه مردم مطرح می شود، خوب است بدانید مردم غزه با مشکل تامین آب آشامیدنی مواجه هستند و تحت فشار بدترین جنایات از جمله کشتار کودکان و زنان، عدم دسترسی به نیازهای اولیه زندگی، از جمله کمبود آب، و محاصره توسط رژیمی که هیچ تعهد اخلاقی و بین المللی را رعایت نمی کند. ما همراه با تمام مبارزان آزادی در سراسر جهان، با صدای بلند فراخوانی می کنیم که جنایت غزه را متوقف کنیم و این سرزمین را به صاحبان اصلی اش برگردانیم.

با اشاره به اینکه در روزهای اخیر در این دنیای پهناور چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه شاهد تلفات جانی ناشی از پدیده مخرب سیل هستیم، افزود: در شماره دیگری از این اجلاس اندیشمندان باید برای مقابله با آن چاره اندیشی کنند. با این بلایای طبیعی

زباناخت ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر با بازنگری در قوانین مرتبط با مدیریت بحران در کشور، به افزایش تاب آوری جوامع از طریق آموزش و تنوع بخشی به اقدامات غیرساختاری و استفاده از ظرفیت مدیریت یکپارچه سیلاب توجه کرده است. کشور به شفاف سازی تعهدات. توجه سازمان ها و نهادهای ملی را به خود جلب کرد.

وی ادامه داد: آنچه در موضوع دیگر این اجلاس مطرح می شود مدیریت و دیپلماسی آب به ویژه در مقوله آب های مرزی است که همواره باعث اختلاف بین ملت ها و دولت ها می شود.

وی به مبنای تاریخی غنی معاهدات و سازوکارهای همکاری آبی ایران و کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: ایران با کشورهای همسایه خود در شرق، غرب و شمال، معاهدات و تفاهم نامه های زیادی دارد که قدمت برخی از آنها نزدیک به 8 دهه است.