باید جایگاه قوی برای شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور درنظر گرفته شود

رئیس قضایی وی با اشاره به فرصت هایی که می تواند توسط ایرانیان خارج از کشور ایجاد شود، گفت: هم ایرانیان مقیم خارج و هم ایرانیان خارج از کشور هم فرصت دارند و هم آسیب; یکی از وظایف ویژه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور باید شناسایی و کمی سازی این فرصت ها و آسیب ها باشد. متأسفانه همانطور که در این جلسه تاکید کردید، اقدامات، اقدامات و برنامه های ما بیشتر معطوف به آسیب های ایرانیان خارج از کشور است تا فرصت هایی که می توانند ایجاد کنند. با این حال، آسیب این دسته در مقایسه با قابلیت های آن محدود است. بی شک بهره گیری از ظرفیت، تخصص و سرمایه ایرانیان خارج از کشور ضروری است و نباید این فرصت را از دست داد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حتی پراکندگی ایرانیان خارج از کشور در مناطق مختلف برای کشور و نظام فرصت دارد. اما با توجه به این پراکندگی ها ممکن است محدودیت ها و مشکلاتی برای وزارت امور خارجه و نهادهای مسئول به دلیل نظارت بر امور ایرانیان خارج از کشور پیش بیاید.

وی در ادامه به نمونه هایی از ایرانیانی اشاره کرد که به دلیل جنایتی که مرتکب شده اند در کشور به حبس و حتی اشد مجازات محکوم شده اند اما پس از گذراندن مجازات، نه تنها از کشور خارج نشده اند، بلکه در ایران اسلامی ساکن شده اند و فرزندانشان و آنها همچنین خود را تشویق به بازگشت به کشور کرده اند. فرزندان و اعضای خانواده ای که گاه در خارج از ایران به دنیا می آمدند اما به تشویق و ترغیب والدین خود به ایران بازگشتند. وی در همین راستا بر ترویج و تبیین این گونه موارد برای همگان تاکید کرد و این شفاف سازی و ترویج را از وظایف شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و کارگروه های آن می داند.

محسنی آجی تصریح کرد: باید جایگاه و سلسله اختیارات محکمی برای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شود و تلاش شود تا این شورا نه از نظر اضافه شدن اعضا بلکه از نظر اثربخشی مصوبات تقویت شود. البته جزئیات بسیاری از پرونده ها و مشکلات ایرانیان خارج از کشور را نمی توان در «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور» گنجاند. همان موضوع دو تابعیتی که خود شما در این جلسه نظر دادید و بر حل آن تاکید داشتید، مثلاً یک استاد و یک متخصص در یک حوزه علمی که تابعیت دوگانه است؛ شايد قانون فعلي چنين فردي را از كار گروهي يا عضويت در هيئت علمي دانشگاه منع كرده باشد، اما شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور در صورت اختيار داشتن با سازوكارهاي تعبيه شده، مي تواند در مورد آن كارشناس نظر و تصميم گيري كند. هر مورد به صورت موردی یا شاید فردی نمی خواهد تابعیت و اقامت خود را در یک کشور خارجی از دست بدهد، بلکه تمایل دارد به کشور سفر کند و تجربه و سرمایه خود را در ایران سپری کند، در چنین مواردی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور می تواند در مورد هر مورد فردی تصمیم گیری کند. ; ولى شوراى عالي مذكور بايد بر اساس مقتضيات روز اختيار اتخاذ نظر و تصميم در بعضى از امور و جزئيات و شعبات را داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به تشریح برخی از موانع بازگشت ایرانیان پرداخت و در این زمینه به مقوله «بی اعتمادی متقابل» اشاره کرد و گفت: در مقوله عودت ایرانیان، موانعی که موجب بی اعتمادی می شود. هر دو روی تاریخ را باید حذف کرد اینجا نقش ایرانیان خارج از کشور و اطرافیانشان بسیار مهم است. مثلا ممکن است یک کارشناس در یک دوره حساس مانند جنگ کشور را ترک کرده و حتی فرار کرده باشد. حالا می خواهد برگردد و سرمایه یا تجربه اش را به مردمش عرضه کند. در اينجا شايد اعتماد مقامات و گروه دروني اي كه ندارند به او باشد. از سوی دیگر، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور آرزوی بازگشت دارند اما باور نمی کنند. خب، باید سازوکارهایی برای ایجاد این اعتماد متقابل در تاریخ ایجاد شود. به عنوان مثال، ممکن است بتوان برخی از مسائل حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور را به گونه ای حل کرد که آنها مجبور به رفتن به کشور نباشند و از این طریق اعتماد و اعتماد به آنها برای بازگشت به وطن ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری تصریح کرد: قطعاً فردی که به خارج از کشور می رود و در آنجا زندگی می کند، نوع روابط و رفتار او با افرادی که در کشور زندگی می کنند متفاوت است، این مقوله ای است که باید به آن توجه شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بسیاری از مصادیق و مواردی که می تواند اعتماد ایرانیان خارج از کشور را برای بازگشت به وطن ایجاد کند، نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است و البته مهمتر از این دو مقوله، نوع عملکرد دستگاه های مسئول در این زمینه است. این زمینه. بین من به عنوان رئیس قوه قضائیه که به ایرانیان خارج از کشور ضمانت بازگشت شفاهی و زبانی می دهم یا با عملکردم به آنها اطلاع می دهم که بازگشتشان به ایران مشکلی برایشان ایجاد نمی کند، تفاوت زیادی دارد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از وظایف ویژه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور باید شناسایی و احصای موارد و مصادیق یکسانی باشد که در هر دو طرف تاریخ (چه ایرانیان خارج از کشور و چه داخلی) اعتمادسازی و از بین برود. مسئولین)؛ موانع ایجاد اعتماد بین طرفین باید برطرف شود و در این زمینه شورای عالی نقش مهمی ایفا کند. گاهی لازم است آن اعتماد رو در رو ایجاد کرد. لازم به ذکر است که اگر این اعتماد سازی صورت نگیرد، ممکن است مشکلات مربوط به بازگشت ایرانیان خارج از کشور با ده ها قانون و مقررات حل نشود.

محسنی ادجه ای از مقوله برخورد با ایرانیان خارج از کشور برای ترغیب آنها به بازگشت پرهیز کرد و در این خصوص گفت: باید با ایرانیانی که از خارج از کشور بازگشته اند و حتی گردشگران را در فضاهای تنگ مانند فرودگاه ها، کنسولگری ها و سفارتخانه هایمان با بهترین مدرک رفتار کنیم. با ادب و کرامت به این موضوع رسیدگی کنیم تا آثار تبلیغات سوء بیگانگان علیه کشورمان خنثی شود. اگر با ایرانیان بازگشته از خارج و گردشگران در این تنگناها با احترام برخورد نکنیم، چه بسا کنایه های دروغین و نادرست خارجی ها علیه کشورمان مطابق با واقعیت در ذهن آنها تداعی شود.