بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی به زودی پرداخت خواهد شد + فیلم

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بدهی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی کشور 8 هزار میلیارد است که به زودی پرداخت می شود.