به همه دختران و زنان برهنه شلیک کنید!

به همه دختران و زنان برهنه شلیک کنید!

حسین قدیانی، نویسنده و فعال فرهنگی که مدت هاست از اصولگرایان انتقاد کرده است، به یادداشت حسین شریعتمداری، مدیر کیهان در مورد لزوم برخورد با زنان و دختران بی حجاب پاسخ داد. به زنان محجبه شلیک کنید!

حسین قدیانی در یک فایل صوتی در کانال تلگرامی خود خطاب به حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان گفت: آقای شریعتمداری! شما حتی قانون دولت ریاست جمهوری داماد علم الهادی را قبول ندارید؟

یک کلمه بگو، بگذار در میدان انقلاب تیراندازی کنند و بدحجابی ها را یکی یکی بکشند! شما همانقدر دشمن زنان محجبه ای هستید که به شما اعتراض و انتقاد می کنند، همانقدر که با زنان بی حجاب. چرا بذر تفرقه و نفرت بین مردم می کارید؟
کاری کردی که آدم نمی تواند بگوید فرزند شهید است! دقیقا چه چیزی شما را راضی می کند؟ آیا می خواهید اجازه دهید 85 درصد مردم در دریا غرق شوند؟ فرق شما با طالبان چیست؟ ما را به خاطر حرف هایتان رسوای «فرزندان شهید و متدین» کردید، همه چپ و راست ما را نگاه می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید