تا پیش از مجلس یازدهم، هیچ قانون مدونی برای سامان‌دهی اجاره‌بها وجود نداشت + فیلم

قالی بافی:

رئیس شورای اسلامی گفت: ساماندهی بازار اجاره یکی از خواسته های قدیمی مردم مجلس بود که پس از دهه ها توانستیم آن را به سرانجام برسانیم و ریل گذاری لازم برای ساماندهی این بازار در مجلس یازدهم به پایان رسید. اجرای دقیق و کامل این قانون بار مهمی را از دوش ضعیف ترین اقشار جامعه برمی دارد.