تصاویری از قرارداد هیرمند درباره حق آبه ایران

اقدام در این توافق که بر کار کارشناسی و هماهنگ کارشناسان دو طرف تاکید دارد، کلید حل همه اختلافات و سوء تفاهم های موجود است. این تفاهم نامه در سال 1351 بین محمد موسی شفیق نخست وزیر افغانستان و امیرعباس هوده نخست وزیر وقت ایران به امضا رسید.

تصاویری از قرارداد هیرمند درباره حق آبه ایران

تصاویری از قرارداد هیرمند درباره حق آبه ایران

تصاویری از قرارداد هیرمند درباره حق آبه ایران

تصاویری از قرارداد هیرمند درباره حق آبه ایران

دیدگاهتان را بنویسید