تغییر کاربری زمین‌های زراغی و باغی چالش جدی برای بخش کشاورزی است

وی با اشاره به اینکه خسارت وارده به خاک بلافاصله آشکار می شود، افزود: خاک بسیار مهم است، اگر دنیای آب در دسترس داشته باشیم، اما خاک مناسب نداشته باشیم، نمی توانیم محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را تولید کنیم. و تضمین امنیت غذایی او با مشکل مواجه است.

معاون وزیر آب و خاک کشاورزی وی ادامه داد: از جمله آسیب های جدی در بحث خاک، کاهش عناصر غذایی، شوری و فرسایش خاک است که در این راستا برای حفظ بهتر خاک باید بر اساس قانون نقشه خاک و وضعیت حاصلخیزی آن در مناطق مختلف داشته باشیم.

نیازی گفت: این کار بسیار سنگین است و نیازمند میلیاردها تومان اعتبار و میلیون ها نمونه است که البته بر اساس قانون اوراق قرضه است و باید با مشارکت بخش خصوصی و بهره برداران در مناطق مختلف کشور از جمله انجام شود. استان قم.

وی با تاکید بر اینکه تهیه نقشه تحقیقات خاک و بررسی وضعیت حاصلخیزی برای موفقیت در اجرای طرح های کشاورزی ضروری است، افزود: زمانی که هزینه تولید محصولات کشاورزی بالاست، قبل از شروع کار باید بدانیم که در کدام خاک است. ما می توانیم بهترین کشت را داشته باشیم.”

وی ادامه داد: آنقدر باید فعالیت های ترویجی در این زمینه انجام شود تا کشاورزان به این نتیجه برسند که داشتن کارت خاک سنجی و بررسی وضعیت حاصلخیزی آن برای تولید محصول ضروری است.