تیتر عجیب خبرگزاری دولتی درباره قیمت سکه

در حالی که قیمت سکه پیش از این از 19.5 میلیون تومان عبور کرده بود، خبرگزاری دولتی با استفاده از حربه جیب بری تیتر یک رسانه شد.

یعنی مثل گوشت فروش ها که روی مقوا قیمت نیم کیلو گوشت را به جای «سکه کامل» می نویسند، قیمت «نیم سکه» را عنوان می نویسند.

تیتر عجیب خبرگزاری دولتی درباره قیمت سکه

  رسانه های آمریکایی مدعی تمدید مذاکرات/توافق به زودی امضا نمی شوند!

دیدگاهتان را بنویسید