خبری از بنزین هست؟

خبری از بنزین هست؟

اخبار بنزین که با احتمال واردات به دلیل تولید و مصرف آغاز شده بود، به تکذیب احتمال افزایش قیمت بنزین توسط وزیر کشور و معاون اجرایی رئیس جمهور رسیده است.

حال باید دید آیا این خبر تنها به تکذیب افزایش قیمت محدود می شود یا خبرهای بنزینی تنظیم می شود.

  عکس/ حال و هوای بازار تبریز در آستانه عید نوروز

دیدگاهتان را بنویسید