در بررسی نتایج ارزشیابی معلمان در سیستم به این نکات توجه کنید

در بررسی نتایج ارزشیابی معلمان در سیستم به این نکات توجه کنید

به محض این که این گروه دانشکده کلیک کند، دو حالت اتفاق می افتد، یا آن فرد در بین 300000 قرار می گیرد. شاغل 1، 2 و بازنشسته 1، 2 و 3 بوده و نتیجه رتبه بندی را در سامانه مشاهده می کنند و یا اینکه فرد در این رده قرار نگرفته و رتبه آنها توسط کمیته ارزیابی تعیین می شود.
– در صورت مشخص شدن کارنامه اولیه قابل رویت بوده و وضعیت رتبه مشخص می شود.
در هنگام بررسی کارنامه، همکار دو راه دارد
1- همکار رتبه خود را می پذیرد و گزینه تایید را انتخاب و بر روی ثبت نام نهایی و ارسال کلیک می کند
ثبت نام نهایی و ارسال در گزینه اول به این معنی است که همکار رتبه تعیین شده خود را تایید و قبول کرده و در مرحله صدور رای نهایی خواهد بود.
2- گزینه دوم، گزینه ای برای اعتراض به رتبه اعلام شده است، همکاری که به هر دلیلی به رتبه اعلام شده اعتراض کند، پس از کلیک بر روی گزینه دوم، گزینه دوم (گزینه اعتراض به رتبه اعلام شده) را انتخاب می کند، 4 گزینه این کار را انجام می دهد. برای همکار فعال می شود و همکار انتخاب می کند که به کدام یک از چهار شایستگی اعتراض دارد
(انتخاب یک شایستگی به 4 شایستگی وجود دارد) و سپس توضیحات مربوطه را در مورد دلایل اعتراض خود درج می کند.
3- رتبه فرد مجدداً در پوشه اعتراض قرار می گیرد و نتیجه اعتراض توسط هیئت تعیین شده در قوانین بررسی می شود.
4- نکته مهم > تصمیم گیری در مورد رتبه بندی باید بر اساس اوراق سیستم همتا انجام شود و سپس طی یک سال مقالات به ترتیب بررسی می شوند. این کار زمان زیادی می برد
5- با توجه به اینکه کلیه مدارک و مدارک همکاران وی باید به دقت بررسی شود، هم اکنون بنا به نیاز می توان به نوبت از همکاران دعوت کرد و مدارک همکاران توسط ارزیابان وزارتی مجددا بررسی می شود.
6- در صورتی که مشخص شود مدیران مدرسه بدون داشتن مدارک و مدارک همکاران، تاییدیه همکاری غیرقانونی صادر کرده اند، مدارک همکاران باطل و از نمره همکار متخلف و خصوصاً رتبه کاسته می شود. از همکاران همکار کاهش می یابد. و علاوه بر آن از مجموع امتیاز مدیر کاسته می شود و از رتبه مدیر صادرکننده تاییدیه غیرقانونی کاسته می شود و مدیرانی که تاییدیه غیرقانونی را تایید کرده اند باید پاسخگو باشند. و مدیران احتمالاً بزرگترین ضرر را در میان آنها خواهند دید.
7-در نهایت کلیه همکاران مدارک خود را آماده کنند تا در زمان دعوت به بررسی مدارک دچار مشکل نشوند.

دیدگاهتان را بنویسید