دولت برای کاهش تورم رویکرد انقباضی در بودجه 1403در نظر گرفته است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری موج:

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در بودجه 1403 رویکرد انقباضی را برای کاهش سطح تورم در پیش گرفته است.جعفر قدری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج با بیان اینکه دولت در راستای کاهش نرخ است، گفت: تورم رویکرد انقباضی را در بودجه 1403 در نظر گرفته است، بیان می کند: در این بودجه با توجه به شرایط اقتصادی و پایداری تحریم توسعه طلبانه حرفی نیست و مطلوب است، اما انتظار می رود برای خروج از رکود تغییراتی در زمینه تولید در زمینه رشد اقتصادی ایجاد شود که جزء مهم و ضروری اقتصاد ایران است.

وی افزود: رشد رکود به هیچ وجه به نفع کشور نیست و باید با اتخاذ تدابیر بیشتر در حوزه توسعه کسب و کار و ایجاد رونق، گام های عملی جدی برداشت تا زمینه افزایش بودجه فراهم شود. همراه با کوچک شدن بودجه و جلوگیری از هزینه ها و تعدیل بیشتر درآمدها از رشد ایجاد می شود.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت به منظور اثربخشی اهداف کاهش تورم در بودجه از جمله تدوین بودجه در حال انقباض، امیدوار است که گشایشی در فضای کسب و کار ایجاد کند و مشوق هایی برای سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه در نظر گرفته شود. فعالیت های توسعه محور و زیربنایی مانند سرمایه گذاری داخلی یا خارجی زمینه را برای بهبود وضعیت تولید فراهم می کند.

کادری تصریح کرد: نکته مهم در زمینه بودجه سال آینده افزایش 18 درصدی بودجه است چرا که این رقم نسبت به افزایش بودجه 1402 بسیار کمتر است و ارقام درج شده در بندهای مختلف لایحه بودجه 1403 در برخی موارد آمده است. روابط مناسب‌تر از بودجه سال‌های گذشته است، اما برای بهره‌وری بیشتر باید در سایر زمینه‌ها که منجر به کاهش تورم شود، تلاش جدی صورت گیرد.


آیا این خبر مفید بود؟