راه سخت برای افراد مسن برای گرفتن حق قانونی

راه سخت برای افراد مسن برای گرفتن حق قانونی

روز جدید افزایش 57.4 درصدی حداقل مستمری مستمری بگیران براساس مصوبه شورای عالی کار و به ترتیب ماده 111 قانون تأمین اجتماعی و افزایش 10 درصدی مستمری سایر سطوح براساس بودجه کشوری برای افزایش مستمری صندوق‌ها. و انتقادات و اعتراضات گسترده ای را در کشور به دنبال داشت.

حقوق یک گروه با مصوبه شورای عالی کار و گروه دیگر بر اساس بودجه دولتی قابل افزایش نیست. این بخشی از انتقاد محمد حسن زدا، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی از تصمیم خردادماه دولت برای افزایش مستمری هاست.

گروه هدف اصلی این مصوبه و اعتراضات و انتقادات، بازنشستگان سایر رده‌ها هستند که طبق آمار حدود یک میلیون و 300 هزار نفر هستند، اما افزایش 10 درصدی مستمری افراد با درآمد متوسط ​​به جز این قشر بزرگ، به نوعی بر سرنوشت میلیون ها کارگر غیر ماهر نظارت می کند. کارگرانی که پس از بازنشستگی در سطح متوسط ​​و سایر سطوح به حساب می آیند و امروز نمی خواهند پایه های یک نوآوری جدید بگذارند، به این معنا که ماده 96 قانون اساسی به طور کامل حذف و در بایگانی دولتی حذف شده است.

تصمیم لغو شد

نقد افزایش 10 درصدی جنبه ها و ابعاد مختلفی دارد. انتقاد از بازنشستگان بدون شک معیشتی است. بازنشستگان می گویند چرا وقتی تورم بالای 50 درصد است و هر 30 سال انباشته همه باید ارزش افزوده تولید کنند، باید به افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان اکتفا کنند، اما کارشناسان با موضوع مهم تری مخالف هستند. خلط معادلات بیمه و اکچوئری یا به عبارتی تعادل تعادلی. شرکت بیمه باید متناسب با آنچه از جامعه همه گروه‌ها دریافت می‌کند به همکاران خود حقوق بدهد، ضمن اینکه نسبت سطوح مستمری به حداقل باید همیشه حفظ شود. فردی که در زمان بازنشستگی حداقل مستمری را دو برابر کرده است باید این نسبت دو برابری را تا پایان دوره بازنشستگی حفظ کند.

زدا خاطرنشان کرد: اگر دولت تصمیم گرفته است که سازمان را به خود اختصاص دهد باید ردیف خاصی را در بودجه سازمان تامین اجتماعی ببیند و در درآمدهای عمومی به آن کمک کند. تکالیف خود را به سازمان بدهید و بودجه خود را مرتب کنید. اگر مجبور نباشند بودجه خاصی داشته باشند و فقط در تصمیم گیری ها دخالت کنند، خلاف بیمه است. سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس اصول و ضوابط بیمه ای اداره شود نه حمایتی.

  انقلاب اسلامی پدیده ای است که ریشه در حقایق ناب اسلام دارد

به تعهد خود عمل نکن، زیرا بدهی خود را نخواهی پرداخت

مسئله این است. حتی پس از لغو مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان در مجلس شورای ملی در 29 خرداد، موضوع بی تفاوتی دولت یا به عبارت دقیق تر دولت ها به بزرگترین صندوق بیمه کشور یکی از مهمترین دغدغه هاست. در بحران بیمه امروز بر اساس آخرین برآوردها بیش از 450 هزار میلیارد تن دولت به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است و پرداخت این بدهی سنگین شاید بزرگترین کمک این سازمان برای ایفای تعهداتش به جامعه بزرگ بیمه شدگان به موقع باشد. و طبق قانون، دولت از یک سو می خواهد این بدهی را پرداخت نکند و از سوی دیگر می خواهد با محدود کردن افزایش حقوق بازنشستگان، بحران منابع سازمان را محدود کند. به گفته علیرضا حیدری، کارشناس بهزیستی و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه ایثارگران، دولت نمی تواند به سازمان دستور دهد که به تعهدات خود عمل نکند، زیرا من بدهی خود را پرداخت نمی کنم!

مشکل اصلی در آن زمان تلاش دولت برای پرداخت نکردن تعهداتش بود که در صورت پرداخت منجر به اعمال ماده 96 قانون تامین اجتماعی و افزایش بدون مانع مستمری ها به اندازه هزینه های زندگی می شد. اکنون دولت موظف است مصوبه غیرقانونی افزایش مستمری بازنشستگان را از مجلس شورای ملی لغو کند و دولت باید مصوبات حقوق و دستمزد شورای عالی کار و پیشنهاد شورای عالی کار را برای همه بازنشستگان در مصوبه اصلاحی اجرا کند. آیا این لغو است؟

حیدری در این خصوص می گوید: «برای کلیه دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مصوب هیات وزیران (و نه قوه مجریه) پذیرفته شده است، زیرا طی مراحل اجرای قوانین شبه قانونی است که اگر مشکلات یا ایراداتی از هیئت وزیران وجود دارد که باید بازگردانده شود. این متون شبه قانونی در صورت مغایرت با قانون به طور کامل باطل می شود، همان اتفاقی که در مورد مستمری بازنشستگان نیز افتاد، اما باید مراقب بود که منظور از “لغو مصوبه” تصویب چیز دیگری نباشد، بلکه صرفاً به این دلیل است که منطبق با قانون نیست، لغو شده است و قانون باید اجرا شود، اما اینکه دولت چه تصمیمی خواهد گرفت، دوباره بحث جداگانه ای است.

  دردسر جدید برای فوتبال ایران!

وی ادامه می دهد: شورای نیروی انتظامی اعلام کرد که مصوبه دولت با توجه به تغییرات قانون باید لغو شود اما نگفته است که اجرای مصوبه شورای عالی کار همان اعمال ماده 96 تامین اجتماعی است. عمل کنید. ظرافت موضوع اینجاست پس باید منتظر ماند و دید که دولت دوباره چه خواهد کرد و نکته اینجاست که تمامی مصوبات افزایش مستمری بازنشستگان لغو شده است. مواردی بوده که شورای نیروی انتظامی فقط یک بند یا بخشی از آیین نامه یا مصوبه دولت را لغو کرده است اما در مورد بازنشستگی کل مصوبه لغو شده است.

اعمال ماده 96 تامین اجتماعی یک تکلیف قانونی است

یکی از انتظارات دولت احیای افزایش 57.4 درصدی برای حداقل مشمولان و 38 درصدی به اضافه مبلغ ثابت برای سایر سطوح است. انتظار دیگر پرداخت بدهی های دولت به سازمان است. اگر دولت قصد حفظ تراز بیمه ای سازمان را دارد، باید در عمل خود را متعهد به بازپرداخت بدهی مندرج در قانون بودجه کند.

حیدری می گوید: اعمال ماده 96 در هر حال تکلیف قانونی است. تامین اجتماعی راه های قانونی زیادی برای حفظ و افزایش منابع دارد. باید بر اساس مصوبات شورای عالی کار از کارگاه ها پاداش بگیرد، از فرار بیمه ای جلوگیری کند، کارگران فاقد بیمه را زیر پوشش بیمه قرار دهد و در عین حال زمینه های سرمایه گذاری خود را تقویت کند. آنها با هم یک بسته را تشکیل می دهند. اجرای قانون 96 ربطی به کاهش منابع ندارد. اگر سازمان منابع را قطع کند باید در جای دیگری اصلاحات انجام دهد در حالی که در بودجه امسال 150 هزار میلیارد تن بدهی دولت پرداخت شده است. سهم دولتی و افزایش متناسب با میزان افزایش حقوق باید به سازمان پرداخت شود. در کل سازمان باید برای وصول مطالبات تلاش کند نه اینکه بگوید چون نمی توانم به تعهداتش عمل نکنم. به هر حال اکنون باید منتظر ماند و دید که مصوبه جدید دولت در خصوص اعمال اصل 96 چه خواهد بود.

  سرنوشت رضایان به انتخاب یحیی گره خورده است

دولت نباید نسبت به تامین اجتماعی غیردوستانه باشد

علی دهگانوکیا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران درباره سرنوشت لایحه افزایش مستمری بازنشستگان گفت: از دولت انتظار داریم در اسرع وقت قانون را رعایت کرده و بر اساس این ماده لایحه را اصلاح کند. اگر در این مدت دولت اصلاح شود چه بهتر وگرنه قانون اجرا می شود و ریاست مجلس مستقیما وارد موضوع می شود، مستمری مستمری بگیران بیمه قطعی است و دلیلی ندارد.

وی گفت: دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی کم لطفی می کند. میزان بدهی بالغ بر 450 هزار میلیارد تن است. دولت نه تنها این کار را نمی کند، بلکه به سمت مجریان قانون سنگ اندازی می کند.

وی افزود: دولت از اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی جلوگیری کرده و نباید با رای شورای انتظامی مجلس مخالفت کند. نمی شود که دولت قانونگذار، مجری قانون و مسئول همه چیز باشد.

امیدواریم دولت تسلیم قانون شود

بدون شک تصمیم برای افزایش منابع واقعی سازمان و حفظ تعادل این بیمه گر، منجمد نکردن و پایین نگه داشتن مستمری بازنشستگان است. صرف نظر از اینکه موضوع را از نظر معیشت مستمری بگیران بررسی کنیم یا از نظر کارشناسی بیمه، باز هم وظیفه دولت است که زمینه اعمال ماده 96 قانون بیمه اجتماعی را فراهم کند. در همه شرایط مصوبه هیأت اجرایی باید به از سرگیری مصوبات حقوقی شورای عالی کار منجر شود. نمایندگان مهلت یک هفته ای برای تغییر مصوبه دولت را اعلام کردند و مهلت قانونی اصلاح مصوبه دولت نیز آخر هفته آینده به پایان می رسد. بازنشستگان سه ماه در سال را صرف مستمری های غیرقانونی کرده اند و اکنون انتظار دارند که از ماه چهارم به بعد این قانون شامل حال آنها شود.

زدا: اگر دولت مجبور نباشد بودجه اختصاص دهد و فقط در تصمیم گیری ها دخالت کند، مخالف بیمه است. سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس اصول و ضوابط بیمه ای اداره شود نه حمایتی

حیدری: سهم دولت و افزایش آن متناسب با نرخ رشد دستمزد باید به تامین اجتماعی پرداخت شود و سازمان برای وصول مطالبات تلاش کند نه اینکه بگوید چون نمی توانم بگیرم به تعهدات عمل نمی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید