روز گندم و نان در تقویم ایران مشخص شد

بر اساس اعلام شورای انقلاب فرهنگی 10 فروردین روز گندم و نان، 30 اردیبهشت روز گلاب و گلاب، 31 مرداد روز عسل، 5 شهریور روز خرما، 14 آبان روز زعفران، 16 آبان روز روز عسل است. روز انار و 13 فروردین روز زیتون است.

به گزارش خبرگزاری موج


، شورای انقلاب فرهنگی 11 دلیل جدید برای درگیر شدن تقویم 7 مورد با هدف توسعه نشاط اجتماعی و احیای فرهنگ روستایی مربوط به تولید است. کشاورزی خوب.

بر اساس اعلام شورای انقلاب فرهنگی 31 فروردین روز گندم و نان، 30 اردیبهشت روز گلاب و گلاب، 31 مرداد روز عسل، 4 شهریور روز خرما، 14 آبان روز زعفران، 16 آبان روز انار و روز زیتون در پیوست تقویم رسمی کشور 13 آذر ماه است.

7 روز تولید بر اساس جشن ها و آیین های شکرگزاری این محصولات کشاورزی در پیوست تقویم رسمی کشور ثبت شده است.آیا این خبر مفید بود؟