سازوکار صدور مجوز برای ایجاد تشکل های تجاری و تخصصی مشخص شد


ساعت: 10:43
تاریخ انتشار: 1301/04/26
کد خبر: 1883737

ساز و کار صدور مجوز اولیه برای تاسیس تشکل های تجاری و تخصصی مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ شورای اسلامی شهر در جلسه علنی امروز – یکشنبه 5 تیرماه – در جریان بررسی دومین گزارش کمیته امور داخلی کشور و شوراها با 179 رای با ماده 6 این طرح موافقت کرد.

ماده 6 به شرح زیر است:

درخواست صدور مجوز اولیه تأسیس سازمان توسط هیئت مؤسس باید حسب مورد به کمیته استانی یا کمیته کشوری ارائه شود. کمیسیون مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول درخواست از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در مورد موضوع ماده مذکور نظرخواهی نماید. (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به شرایط مقرر در این قانون، اعضای شورای مؤسسان مکلفند در ظرف سه ماه پس از وصول درخواست رسمی، مطابق به احکام این قانون، پروانه اولیه را صادر کنند. اکثریت مطلق اعضای حاضر با صدای بلند.

تبصره 1- دستگاه های نظارتی و اجرایی موضوع این ماده موظفند ظرف 15 روز کاری از تاریخ استعلام به کمیسیون مربوطه پاسخ ارسال نمایند. عدم پاسخگویی به استعلام به منزله تایید است.

تبصره 2- درخواست صدور پروانه مقدماتی باید حاوی نام و عکس مدارک هویتی هیأت مؤسس، وضعیت پیشنهادی، منطقه جغرافیایی فعالیت و امضای حداقل دو سوم اعضای مؤسس باشد. اعضای هیئت مدیره و معرفی نماینده هیئت موسس.

تبصره 3- کمیسیون می تواند مهلت احراز شرایط ثبت نام و صدور پروانه اولیه را فقط یکبار به مدت دو ماه تمدید کند.

  تشییع پیکر شهید هاشمی در کرمان

تبصره 4- کمیسیون موظف است در صورت عدم احراز شرایط تأسیس، دلایل عدم صدور پروانه یا رد درخواست را در مهلت تعیین شده به اطلاع نماینده هیأت مؤسس برساند. اعضای هیأت مؤسس می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون اطلاع دهند. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت رد مجدد درخواست توسط کمیسیون، اعضای هیأت مؤسس می توانند ظرف 30 روز از زمان ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

همچنین نمایندگان در ادامه با 171 رای با ماده 7 طرح فوق موافقت کردند.

به موجب ماده 7؛ مجوز اولیه ایجاد و کسب شرایط صدور پروانه فعالیت بر اساس هنر. ماده 8 این قانون و تشکیل مجمع عمومی مؤسس برای تصویب اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.

تبصره 1 – هیأت مؤسس موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه، مجمع عمومی مؤسس را برای تصویب اساسنامه دعوت نماید. در غیر این صورت جواز تاسیس اولیه باطل می شود.

تبصره 2- هیأت مؤسس در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کمیسیون فقط یک بار به مدت سه ماه می تواند این مدت را تمدید کند. این

تبصره 3- تا زمانی که سازمان پروانه فعالیت نگرفته است حق هیچ گونه فعالیتی را ندارد.

انتهای پیام/ک

دیدگاهتان را بنویسید