سند ملی میراث فرهنگی به زودی تنظیم می شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج


فاطمه داوری، مدیرکل حفاظت و مرمت بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشست اطلاع رسانی کنوانسیون 2003 که با حضور سیاستمداران و تصمیم گیران کشور برگزار شد، گفت: دولت: امروز در ادبیات عمومی در مورد میراث ناملموس که از آن صحبت می شود، دیدگاه ما بسیار ناخودآگاه به جنبه آیینی مربوط می شود، اما من اصرار دارم که از جنبه دیگر صحبت کنیم که جنبه دانش، فنون و فنون است. مهارت هایی که منجر به آفرینش، تداوم زندگی و زندگی در این منطقه ای می شود که اکنون هستیم.

وی با بیان اینکه یک برنامه سه ساله در سطح جهانی تنظیم شده است و هدف از این برنامه تبیین رابطه میراث فرهنگی با اقلیم است، گفت: افرادی که این برنامه را دیده اند معتقدند تغییرات اقلیمی میراث فرهنگی را تهدید می کند در عمل، جامعه جهانی نگران این است که چگونه از میراث فرهنگی در برابر این تغییرات محافظت کند، اگر اصلاً جامعه جهانی نگران تغییرات اقلیمی است و راه خروج را در دانش نهفته در میراث فرهنگی می داند.

مدیرکل حفاظت و احیای بناها، بافت ها و حریم های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه اگر شناخت کافی از چگونگی شکل گیری زندگی در این سرزمین داشته باشیم، می توانیم راهی برای ادامه آن پیدا کنیم. وی بیان کرد: وقتی از این منظر به موضوع میراث فرهنگی نگاه می کنیم، دیگر لزوماً مربوط به آیین ها نیست، بحث اینجا این است که کشاورزی، آبخیزداری، مدیریت منابع آب و معماری و شهرسازی چگونه در این زمینه انجام شده است. زمینی که می توان در سرزمینی با این ویژگی و بافت اکولوژیکی ساخت و زندگی با کیفیتی را ایجاد کرد.

داوری با اشاره به اینکه باید این مشکل را شناخت و ادامه داد، گفت: چرا فکر می کنیم باید کاری متفاوت از فعالیت هایی که در گذشته بوده انجام دهیم؟

وی تصریح کرد: جامعه جهانی در حال حاضر با دو چالش مهم مواجه است که یکی از این چالش ها محصول انقلاب های رخ داده مانند انقلاب های صنعتی و اطلاعاتی است و در حال ایجاد جنبه جدیدی در زندگی انسان و خواسته های آن است. و جنبه دیگر در واقع مفهوم جهانی شدن به این معناست که توجه به محیط زیست معطوف شده و به دنبال جهانی شدن است.

مدیرکل حفاظت و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: اینها مسائلی بود که منجر به تشکیل کنوانسیون 2003 شد و این یک تذکر یا فشار بزرگی برای ما است. و گفت که در این فرآیندها مراقب باشید اگر باز هم می خواهید خوب زندگی کنید باید این موارد را بدانید و زمینه تداوم آن را فراهم کنید.

داوری بیان کرد: در دهه های اخیر با هر عنوانی مانند مسکن مهر، مسکن ملی شهرها و شهرک ها به توسعه جدی مجتمع زیستی مشغول بوده ایم، اما در این سرزمین دانش سنتی زندگی وجود دارد و آن دانش مکان، شهر یا روستا بودن فرقی نمی کند و اگر بدون توجه به این دانش مجتمع های زیستی ایجاد کنیم، مشکل پایداری کشف می شود.

وی با بیان اینکه همواره با چالش های اقلیمی مانند خشکسالی و سیلاب های دوره ای در سرزمینی که حاصلخیز است امری عادی است، افزود: باید بررسی کنیم در شهرها و روستاهایمان که با چالش جدی مواجه نشده اند چگونه مدیریت می شود.

مدیرکل حفاظت و مرمت بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: میراث ناملموس شناخت و بهره مندی از شیئی است که ساخته شده است تا بتوانیم مفهوم را به درستی توسعه دهیم. توسعه پایدار در این سرزمین، آنگونه که به دست ما رسیده است ادامه دهیم و از منابع حداکثر استفاده را ببریم

داوری تصریح کرد: در مورد آثار ملموس شاید فکر کنیم که می توانیم میراث فرهنگی داشته باشیم که بتوانیم بناها را برای نگهداری به آن واگذار کنیم، اما مفهوم میراث ناملموس یک معضل زنده، جاری و فراگیر در همه سطوح زندگی است. بنابراین نه تنها میراث فرهنگی، بلکه به هیچ ارگانی نمی توان کار حفاظت از میراث ناملموس را واگذار کرد.

وی تصریح کرد: مردم سیاست گذاران اصلی در این حوزه هستند و تنها در حوزه های حمایتی، تسهیل گری و نظارتی می توانیم موثر باشیم.

داوری تهیه سند ملی میراث فرهنگی را برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد و افزود: این سند می تواند به عنوان یکی از اسناد فرابخشی و فرابخشی عمل کند.

وی تصریح کرد: تهیه این سند آغاز شده و یکی از اهداف اصلی پیش بینی شده در این سند، تثبیت هویت فرهنگی بر اساس میراث فرهنگی است.

داوری گفت: آنچه مهم است این است که همه نهادهای ذیربط در حوزه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس در این سند ورودی روشنی داشته باشند.


آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها