سهم نیم درصدی کتابخانه ها از درآمدهای شهرداری به موقع پرداخت شود

رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر قزوین:

رئیس کمیته امور زنان و خانواده شورای شهر قزوین خواستار توجه مدیریت شهری قزوین برای پرداخت نیم درصد از درآمد عمومی به کتابخانه ها شد.

به گزارش خبرگزاری موج قزوین

فاطمه اشدری رئیس کمیته امور زنان و خانواده شورای شهر قزوین نیز این موضوع را برجسته کرد و اظهار داشت: علیرغم تمامی توصیه ها و تذکرات اعضای شورای شهر و اقدامات متعاقب آن مدیرکل انجمن کتابداری استان قزوین با توجه به نیم درصد از سهم قانونی این نهاد مهم فرهنگی به درستی و به طور کامل قابل تحقق نیست و بارها در شورای ششم به آن اشاره کرده ایم.

وی افزود: سهم نیم درصدی از درآمد عمومی 100 درصد قانونی است و از آنجایی که تمامی درآمدها و هزینه‌های جامعه کتابخانه‌ای اعم از جاری و ساختمانی از این محل انجام می‌شود، برای بودجه‌بندی و برنامه‌های آتی و توسعه ضروری است. این نهاد باید محقق شود تا این نیم درصد از منبع درآمد را جمع آوری کند.

اشدری با اشاره به اینکه نیم درصد از درآمد شهرداری باید به موقع به کتابخانه ها واریز شود، خاطرنشان کرد: این رقم جزء بیت المال و متعلق به عمران و آبادانی فرهنگی و شهری شهر دوستدار کتاب است که توسط کارشناس دیده شده است. به حساب صندوقدار واریز می شود، کمک کتابخانه ها باید در طول زمان پخش شود.آیا این خبر مفید بود؟