سپرده هنگفت برای آن بازنشستگان در ماه ژوئن

برای سال 1402 افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد، دستمزد مستمری بگیران و بازنشستگان تصویب شد. در همین زمینه، اواسط اردیبهشت ماه، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه به مستمری بگیران و بازنشستگان همزمان با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت می شود.

سپرده هنگفت برای آن بازنشستگان در ماه ژوئن
همانطور که موسوی اعلام کرد، برای سایر مقاطع بالاتر از حداقل مستمری، افزایش در سال 1402 معادل 21 درصد مستمری پایان اسفند 1401 به اضافه مبلغ ثابت 2507880 ریال خواهد بود.

رئیس عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در راستای حمایت از معیشت مستمری بگیران، مزایای جانبی مستمری بگیران در سال جاری افزایش چشمگیری داشته و میزان کمک هزینه مستمری بگیران و مسکن مستمری بگیران و مستمری بگیران 21 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که حقوق پایه کارگران سال 1402 در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال 1401 بدون احتساب مزایا و بدون سابقه کار حداقل پنج میلیون و 308 تومان تعیین شد.

در حالی که طی روزهای اخیر سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود که روند پرداخت حقوق مستمری بگیران و مستمری بگیران این سازمان طبق روال معمول و اعلام قبلی از 30 اردیبهشت ماه با افزایش حقوق آغاز شده است، امروز در اخباری پایگاه اطلاع رسانی دولت از اعلام افزایش مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی معاون اول خبر داد.

همانطور که اعلام شد از تاریخ 1/1/1402 کلیه مستمری های سابقه کار، مستمری های از کارافتادگی و مستمری های عمومی بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1401 برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به مبلغ چهل و یک میلیون و هفت نفر تعیین شد. یکصد و نود و هفت هزار و پانصد (41.797.500) ریال و مشمولان ازکارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنها به تناسب سنوات پرداخت حق بیمه تعیین می شود، مستمری آنان در پایان اسفند ماه 1300 به میزان 27 درصد افزایش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید