شعار زن، زندگی، آزادی و تشویق قوی علی کریمی در فیلم برج میلاد +

تشویق علی کریمی و شعار «ذن زیده آزادی» در کنسرت سیروان خسروی در برج میلاد تهران

دیدگاهتان را بنویسید