شورای شهر تهران امروز تغییر نام ۱۸ معبر در پایتخت را تصویب کرد

اعضای شورای شهر تهران تغییر نام 18 تقاطع پایتخت را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری موج


اعضا شورای شهر تهران در جلسه امروز به تغییر نام یک ردیف خواهیم پرداخت جاده های پایتخت و نرگس ماندری پور، رئیس کمیته نامگذاری شورای شهر تهران با بیان اینکه در این جلسه اسامی جدیدی برای خیابان های تهران در نظر گرفته شد، گفت: این تغییر نام ها در مناطق 10، 12، 14، 15 و 22 خواهد بود.

وی در تشریح این تغییر نام گفت: خیابان هاشمی واقع در خیابان قزوین در منطقه 10 به نام شهید رضا غلامرضا زاده نامگذاری می شود. همچنین کوچه شجاعی در خیابان مرتضوی بند 10 به نام شهید حبیب الله کندوانی و همچنین کوچه رضایی به نشانی خیابان حسام الدین بند 10 به نام شهید عباسعلی سعیدآبادی و کوچه لاله به سمت بریانک بند 10 شهید مسعود صفی نامگذاری می شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: تغییر نام کوچه پرستو واقع در منطقه 10 خیابان شهید محبوب نیز به نام شهید امیرحسین چرتابی و همچنین کوچه رویا خیابان کمیل واقع در منطقه 10 به نام شهید امیرحسین چرتابی مجاز است. نام شهید مهدی آیان پرست و نام خیابان مظفری واقع در محله نیز مجاز 10 خیابان شهید محبوب نام شهید صابر شاطری پیشنهاد می شود.

وی با بیان اینکه کوچه همام خوری در منطقه 12 بلوار آیت الله علم الهادی به نام شهید محمد کامران تغییر نام می دهد، ادامه داد: همچنین کوچه ماهور واقع در خیابان 17 شهریور در منطقه 12 نیز به نام خیابان توکلی ایران کوچه شهید محسن نامگذاری می شود. واقع در منطقه 12 به نام شهیدان محمدعلی و مجید نیز نامگذاری خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ادامه داد: کوچه چهارم غربی واقع در منطقه 14 بلوار ابوذر به نام شهید محمد تقی امامی پور به نام کوی ژاله واقع در منطقه 14 خیابان 17 شهریور نامگذاری شده است. به نام شهید است. داود احمدی و همچنین نام خیابان پنجم بنفشه شهرک گلستان در منطقه 22 به نام شهید امیرحسین همتی روزبهانی نامگذاری شده است. همچنین پیشنهاد می شود نام کوچه لاله اول در محله دهکده المپیک واقع در منطقه 22 به نام شهید بهرام خرم قفرخی تغییر یابد.

وی ادامه داد: فرض بر این است که کوچه بنفشه هفتم در منطقه 22 گلستان به نام شهید حسن فدایی، کوچه یاس هشتم در منطقه 22 گلستان به نام شهید حسین عزتی، خیابان دوم واقع در منطقه 22 در بلوار پرویز دهداری نامگذاری شده است. بعد از شهید رمضان پناهی و خیابان سما 1 شهرک شهید باقری در منطقه 22 قرار است به نام شهید محمود مسعودی پور نامگذاری شود.

لازم به ذکر است اعضای شورای شهر تهران 18 مورد تغییر نام معابر را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها