شوک جدید دولت با افزایش مالیات برای مردم ایران

بر اساس ماده 49 این سند، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم اجرای برنامه از 9 درصد به 10 درصد افزایش می یابد. همچنین هر سال یک واحد درصد تا سقف 13 درصد به سهم مالیات دولتی اضافه می شود.

شوک جدید دولت با افزایش مالیات برای مردم ایران

در ماده 7 قانون مذکور نرخ مالیات کالا و خدمات (ارزش افزوده) 9 درصد تعیین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید