ضعف مربیان شاغل در آموزش و پرورش

ضعف مربیان شاغل در آموزش و پرورش

سجاد صدیقی» در جلسه مدیران و مسئولین روابط عمومی نواحی استان و ستاد وزارت آموزش و پرورش که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار و به صورت زنده از مدیران روابط عمومی ناحیه 732 پخش شد، با بیان اینکه جذب نیروی انسانی در 15 سال گذشته کیفیت خوبی نداشته است، تصریح کرد: این امر باعث تضعیف جذب معلم و متزلزل شدن جایگاه آموزش و پرورش شده است.

وی گفت: از سال 88 تا 98 12 قانون آموزش و پرورش در شورای اسلامی تصویب شد که یکی از آنها اصلاح اساسنامه مدارس غیردولتی بود و 11 قانون مابقی مربوط به تعیین شغل بود.

صدیکی ادامه داد: قانون کارگروه حق التدریس و نهضت سواد آموزی در سال 1387 تصویب شد و بر اساس آن قانون قرار بود تا سال 1389 همه دست اندرکاران منصوب شوند اما از سال 1389 تا 1390 تمامی 11 قانون دیگر مصوبه شورا بود. شورا. قانون اسلام برای آموزش و پرورش تصویب شد و همین قانون اصلاح شد و وظیفه جذب بدون در نظر گرفتن شرایط اولیه حرفه معلمی به وزارت آموزش و پرورش اضافه شد.

در توصیه وزیر آموزش و پرورش و مدیر پروژه آزمون استخدامی آمده است: 61 درصد از افراد استخدام شده از سال 2008 تا 2010 بر اساس قانون مجلس بوده اند و کمتر از 15 درصد از این افراد از دانشگاه های دولتی فارغ التحصیل شده اند. همچنین نیروی کار جذب شده از طریق دانشگاه های تربیت معلم در این 11 سال کمتر از 20 درصد بوده و حدود 20 درصد از طریق آزمون های استخدامی دولتی جذب شده اند.

صدیکی با بیان اینکه برای ارتقای چشم انداز آموزش و پرورش باید نخبگان جامعه جذب آموزش و پرورش شوند، تصریح کرد: متأسفانه این شیوه جذب نیروی انسانی به آموزش و پرورش آنقدر ضعیف است که مقام معظم رهبری تذکر جدی به شورای اسلامی دادند. این روش جذب را به جذب برف در انبار تعبیر کرد و آن را برای کشور مفید ندانست.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس طرح آزمون اشتغال زایی تصریح کرد: جذب نیرو تاثیر زیادی بر کیفیت آموزش و پرورش و مدارس خواهد داشت و اگر به استخدام توجه کافی نداشته باشیم نمی توانند کیفیت مدارس را ارتقا دهند. و نظام آموزشی و حتی شاخص های عمومی.افزایش اجتماعی

وی با اشاره به برنامه های جذب نیروی انسانی در سال جاری گفت: جذب و جذب معلمان ابتدایی در سال جاری بر اساس صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تایید مصادیق شایستگی و با ایجاد مراکز سنجش شایستگی معلمان مورد بازنگری قرار گرفت. با حد نصاب در آزمون کتبی در صورت احراز شرایط مورد ارزیابی و استخدام قرار خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید