عاقبت تصمیمات اقتصادی کمیته اصلاحات ساختاری مجمع مشترک

تصمیمات اقتصادی کمیته مشترک مجلس برای امکان سنجی اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم در جلسه کمیته مشترک این مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

  بودجه دولتی کفاف مازندران را نمی دهد/جذب سرمایه گذار باید در اولویت استانداران و مدیران استانی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید