قانون جدید حجاب آماده شد/ جریمه، منع رفت و آمد و ممنوعیت کار در انتظار افراد بی حجاب است

قانون جدید حجاب آماده شد/ جریمه، منع رفت و آمد و ممنوعیت کار در انتظار افراد بی حجاب است

بدین معنا که در مورد کشف حجاب توسط یک شهروند، ابتدا موضوع به موجب مقررات عمومی جرایم اثباتی به مرجع قضایی اعلام می شود، سپس مقام قضایی پس از توضیح اتهام، در صورتی که فرد فاقد هرگونه جرم باشد. سابقه کشف حجاب، مستلزم تعهد و صدور تعهد کتبی مرتکب برای دریافت و دستور تشکیل پرونده است. اما در مواردی که مرتکب جرم بی حجابی دارای سابقه بوده و یا از تعهد نزد مقام قضایی امتناع کند، رسیدگی قضایی به پرونده تشکیل شده برای این جرم انجام می شود.

در این حوزه، قانونگذار در ماده 9 این لایحه، مجازات های جدیدی را به عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت های اجتماعی» پیش بینی کرده است. بر اساس ماده 9 این لایحه، مجازات های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جریمه نقدی، محدودیت استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و… است. برای دوره های محدود

انتقاد مهمی که به این بند از لایحه مذکور وارد است، عدم تعریف حجاب در قانون است. انتظار می رفت مراجع نظارتی لایحه فوق تعریف دقیق و جامعی از حجاب، بی حجابی و کم حجابی را لحاظ می کردند تا از برداشت های خودسرانه در متن قانون جلوگیری شود. بر اساس قوانین مربوطه کشور، در مواردی که متون قانونی نسبت به تعاریف یا احکام ساکت است، مراجعه به منابع قانونی و فتوا ضروری است. طبق نصوص فقهی ما فقط صورت و دست ها از حجاب خارج می شوند.

اما انتقاد دیگری که در این زمینه وجود دارد میزان پذیرش این بخش از لایحه به عنوان قانون از سوی مردم است. در این زمینه باید آسیب شناسی و تحقیق و بررسی همه جانبه انجام شود تا مشخص شود جامعه کنونی ما چنین مصوبه ای را می پذیرد یا خیر؟

  تورم مسکن در تهران در مهرماه 5 درصد افزایش یافت

شایان ذکر است که توالی مفاسد تصویب قوانینی که مورد قبول عرف و جامعه نیست بسیار زیاد است. به گونه ای که این قوانین در فرآیند اجرا به طور گسترده توسط دستگاه های اجرایی به چالش کشیده شده و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه گسترش می دهد. در مواد بعدی این لایحه برای ترویج فرهنگ بی حجابی، عدم رعایت حجاب از سوی صاحبان مشاغل و مشاغل و انفصال از مشاغل، مجازات های تعزیری درجه هفت از قبیل حبس یا جزای نقدی و … در نظر گرفته شده است. به دلیل عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی. همچنین عدم نظارت مدیران مشاغل، صنایع دستی و اماکن تجاری نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان تخلف بوده و برای بار اول 20 میلیون ریال و بار دوم 50 میلیون ریال جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. .

شایان ذکر است در این قانون گشت های ویژه تحت عنوان گشت های ارجاعی یا اقدامات مستقل خارج از دستورات قانونی مراجع قضایی از قبیل جلسات ارجاع و توجیهی و غیره منظور نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید