قطع عمدی مستمری تامین اجتماعی!

قطع عمدی مستمری تامین اجتماعی!

کمک به معلولان که یکی از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند، وظیفه دولت هاست. به همین دلیل دولت ها در کشورهای مختلف برای این افراد قوانین حمایتی در نظر گرفته اند. در ایران، قانون حمایت از معلولان در اواخر سال 1395 تصویب شد، این قانون اصلاحی بر قانون مصوب 1362 بود و قرار بود جنبه کاربردی تری به قانون حمایت از افراد دارای معلولیت بدهد. اما این اتفاق نیفتاد.

دولت در لایحه بودجه 1402 ردیف بودجه جداگانه ای برای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در نظر نگرفت و اعتبارات مربوط به این قانون را در اعتبارات بودجه کل سازمان اجتماعی دید که مشکل کمبود را افزایش داد. بودجه برای اجرای قانون در این سال ها افراد دارای معلولیت نسبت به عدم اجرای مفاد قانون حمایت از معلولان اعتراض داشتند. آنها بارها به عدم اجرای ماده 27، عدم اعتبار حقوق بازنشستگی، مبلغ بسیار ناچیز کمک هزینه نگهداری فرزندان، بی توجهی به مواد مربوط به اشتغال معلولان و … اعتراض کرده اند.

در مورد اخیر، بهروز مروتی (فعال حقوق معلولان و مدیر کمپین معلولان) از لغو مستمری برای بسیاری از معلولان خبر داد. مروتی به ایلنا گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی به کمپین معلولیت و نظرسنجی کانال نیوز از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، حدود 20 درصد از مشمولان سازمان بهزیستی از ارجاع یارانه‌ها مستمری محروم شده‌اند.

وی گفت: تا سال گذشته واریز مستمری مشمولان کمیته امداد و بهزیستی به صورت مستقیم توسط این دو نهاد انجام می شد اما بر اساس بند 2 تبصره 8 قانون بودجه سال 1403، واریز مستمری مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی وظیفه هدایت کمک های بلاعوض را از سال جاری بر عهده این سازمان است. به این ترتیب کمیته امداد و بهزیستی لیست مشمولان مستمری را به سازمان هدف ارائه می کند و سپس آن سازمان وجه را به حساب مشمولان واریز می کند.

به گفته این فعال حقوق معلولان، ماه گذشته مستمری چند ده هزار نفر از مددجویان تشکل های اجتماعی که تا اسفندماه سال گذشته مستمری دریافت می کردند، بدون دلیل متوقف شد.

مروتی ادامه داد: پیگیری کمپین ها نشان داد که سازمانی هدفمند به دلیل ابهام در برخی حساب ها مستمری آنها را قطع کرده است. به عنوان مثال متقاضیانی که مستمری آنها به دلیل سن بسیار پایین به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است جزو مشمولان این کاهش مستمری هستند.

مدیر کمپین معلولان گفت: بهزیستی پیگیری شد و زمانی که دیوان محاسبات موضوع را مطرح کرد به نظر می رسید مشکل برطرف شده و قول پرداخت مستمری فروردین ماه به متقاضیانی که مستمری آنها در ماه گذشته قطع شده بود داده شد.

وی افزود: با وجود اینکه تصور می شد مشکل حل شود، مستمری بگیران بهزیستی یک هفته دیرتر از موعد اعلام شده به سازمان هدف و مشمولان کمیته امداد پرداخت شد و پس از آن سیل عظیمی از گزارش ها حکایت از کاهش گسترده داشت. حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی

مروتی بیان می کند: سازمان هدف باید لیست متقاضیان بهزیستی را بگیرد و به بانک بدهد، همین. اما با کاهش مجدد بازنشستگی در دو ماه متوالی، به نظر می رسد تحولات جدیدی در راه است!

این فعال حقوق از کارافتادگی افزود: با وجود اینکه پرداختی به اکثر مدعیانی که در فروردین ماه مستمری دریافت نکرده اند، پرداخت شده است، اما عدم پرداخت مستمری فروردین به برخی و همچنین تعلیق مستمری فروردین ماه به گروه دیگری از مدعیان بهزیستی، تقویت می کند. مشکوک به انصراف هدفمند مستمری مدعیان بهزیستی توسط سازمان هدفمندی یارانه ها. امیدواریم سازمان کمک رسان پاسخگو باشد و مسائل پیش آمده را روشن کند.

مرووتی گفت: در نهایت تعلیق مستمری به معلولان و سایر دریافت کنندگان رفاه نه تنها جان آن افراد را به خطر انداخته، بلکه باعث نگرانی و نگرانی همه دریافت کنندگان و خانواده های آنها شده است.