لوکادیا چقدر از پرسپولیس پول گرفت؟

به گزارش رهگیری خبرنگار ایسنا، لوکادیا در زمان امضای قرارداد حدود 20 درصد از کل مبلغ قرارداد را به عنوان قرارداد اولیه دریافت کرد و یک ماه پس از آن 170 هزار یورو و دو ماه پس از آن دریافت کرد. 170 هزار یورو دیگر این بدان معناست که همراه با پیش پرداخت، Leucadia حدود 540000 یورو دریافت کرده است. در همین حال، Leucadia قرار بود قسط بعدی خود را در 5 ژانویه (15 دسامبر 1401) دریافت کند.

در شرایطی که پرسپولیس تقریبا نیمی از قرارداد این بازیکن را پرداخت کرده است، باید دید آیا فیفا می تواند او را محکوم کند و غرامت بگیرد یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید