ما به طور جدی برای یکسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان تلاش می کنیم

ما به طور جدی برای یکسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان تلاش می کنیم

محمد اسدی گفت: مستمری بگیرانی که پس از اخذ تصمیمات قانونی احساس می کنند حقشان ضایع شده می توانند برای طرح سوالات و رفع شبهات موجود به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند و در صورت قانع نشدن در مرحله بعدی در صورت داشتن دستور قضایی می توانند تماس بگیرند. با مقامات قضایی از جمله دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تماس بگیرید.

با آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان اردیبهشت ماه به بازنشستگان کارگری، اعتراضاتی نسبت به نحوه اعمال مابقی تناسب وجود داشت. مستمری بگیران می گویند: اعمال 25 درصد باقیمانده تناسب 1400 پس از یک وقفه طولانی منصفانه و درست نیست. در واقع انتظار ما این بود که افزایش بیشتری داشته باشیم.

در همین حال، چندین مستمری بگیر فیش حقوقی خود را برای ما ارسال کرده اند. افزایش متناسب برخی از این کوپن ها کمتر از 100 هزار تومان است. حتی موردی داشتیم که اعمال تناسب باقیمانده برای مستمری بگیران سطوح دیگر فقط 15 هزار تومان به همراه داشت. مستمری بگیرانی هم هستند که ادعا می کنند «علیرغم شمول» بقیه تناسب رعایت نمی شود.

این مستمری بگیران نسبت به «نحوه محاسبه تراز تناسب» و فرمول های کارشناسان سازمان تامین اجتماعی انتقاد دارند. آنها معتقدند که دقت کافی در حوزه تناسب باقی مانده انجام نشده است.

محمد اسدی (رئیس شورای عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور) در رابطه با افزایش دستمزد مستمری بگیران شاغل می گوید: قبول داریم که افزایش مستمری کافی نیست و نمی تواند هزینه های زندگی را تامین کند، اما در سال تلاش کردیم در حوزه حقوق کودک و خانواده و همچنین در حوزه بن و مسکن، آن را بیشتر افزایش دهیم. بنابراین، اگر درآمد اضافی را جمع آوری کنیم و به پایه مستمری ماهانه اضافه کنیم، به افزایش نسبتا قابل قبولی نسبت به سایر گروه های حقوقی می رسیم، هرچند که مجموع این ارقام همچنان ناکافی است.

اسدی خاطرنشان می کند: البته ما نمی گوییم این مزد و مزایا با این تورم شدید جواب زندگی بازنشستگی است. ما فکر می کنیم که حتی ده روز هم نمی توان با این دستمزد زندگی کرد. بیست روز از ماه، جیب مستمری بگیران کاملا خالی است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری با بیان اینکه برای احقاق حقوق بازنشستگان با هیچکس مذاکره نمی کنیم و نخواهیم کرد، افزود: کانون عالی بازنشستگان کارگری با تمام توان برای احقاق حقوق بازنشستگان عزیز تلاش کرده است. و این روند بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

اسدی در ادامه در رابطه با اعمال 25 درصد باقیمانده تناسب توضیح داد و گفت: به دنبال یک اصل بودیم و آن اعمال تناسب باقیمانده حقوق بود. الان در سال جدید به این اصل اولیه رسیده ایم اما در تبعیت اگر فردی مشکلی دارد می تواند موضع بگیرد و از طریق دیوان عدالت اداری مشکل را پیگیری کند.

وی افزود: مستمری بگیران بیمه بدانند که با بازرسی های مکرر مرکز عالی و برگزاری جلسات متعدد با کارکنان سازمان بیمه گر، موضوع تناسب 25 درصدی دستمزدهای باقی مانده از سال 1400 در دستور کار قرار گرفت. و صدور اوراق در تاریخ بیستم. در 17 اسفند ماه سال گذشته در حالی محقق شد که مطالبات و معوقات مربوطه پرداخت شده است. این قسمت از مزایای مزدی از اول فروردین 1402 به پایه مزد سالهای 1401 و 1402 اضافه شد که در نتیجه بحمدالله این روند ادامه یافت و کار مهمی انجام شد. در نهایت مبالغ مربوطه به همراه افزایش 1402 و مزایای آن به حساب مشمولان واریز شد.

به گفته اسدی، در حوزه باقیمانده تناسب حقوق کارگران بازنشسته و جامعه مشمولان آنها و نحوه محاسبه و پرداخت چند نکته وجود دارد. وی در این خصوص توضیح می دهد:

وی ادامه داد: اولاً مبالغ مربوط به 25 درصد باقیمانده تناسب فقط برای مستمری بگیران سایر مقاطع است، به عبارت دیگر مواردی که در مصوبات تناسب 1400 مشخص شده است که مشمول 75 درصد تناسب می باشد اکنون 25 درصد باقی مانده را دریافت کنید. بنابراین تنها بخشی از مستمری بگیران سازمان مشمول دریافت این مبالغ بودند».

در همان زمان بازنشستگان واجد شرایط به عنوان مثال. کسانی که در احکام تناسب 1400 مشمول 75 درصد بودند، اغلب از روش اجرا و فرمول‌های محاسبه انتقاد داشتند. این مستمری بگیران چه باید بکنند؟ رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته در پاسخ گفت: مستمری بگیرانی که پس از اخذ تصمیمات قانونی احساس می کنند حقشان تضییع شده است می توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی نسبت به طرح سوال و رفع ابهامات موجود اقدام کنند و در صورت عدم قانع در گام بعدی آنها می توانند با در دست داشتن تصمیمات قانونی به مقامات قضایی از جمله دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: همه مستمری بگیران باید مطمئن باشند که کانون عالی بازنشستگان و بازنشستگان سراسر کشور تا زمان نتیجه نهایی و نظرات کارشناسی و پیشنهادات مطرح شده در گروه‌های مختلف، موضوع همسان‌سازی دائمی مزد را جدی خواهد گرفت. کانال ها و انشاالله به ترتیب اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت. بازنشستگان باید مطمئن باشند که اولویت های مشروع آنها توسط مرکز عالی پیگیری می شود و خدای ناکرده غفلت نمی شود.

اسدی در پایان می افزاید: به منظور اجرای مابقی تناسب حقوق بازنشستگان، جلسات مکرری برگزار شد. این وظیفه علیرغم ایرادات و انتقاداتی که به آن وارد شد محقق شد، اما با توجه به ضرورت مهم 25 درصد باقیمانده توزیع متناسب، پیشقدم شدن و اتخاذ تدابیر لازم، در ادامه سؤالات و محورهای مربوط به آن، پیگیری خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید