ما پیشرفت های اساسی در توافق با ایران داشته ایم

یک دیپلمات آمریکایی گفته است که در توافق هسته ای با ایران پیشرفت های اساسی حاصل شده است، اما توافق بعید است.

  پارادوکس مسابقات قهرمانی کشور تیم لرستان قهرمان شد

دیدگاهتان را بنویسید