متن احکام اعدام اخیر را منتشر کنید

متن احکام اعدام اخیر را منتشر کنید

روزنامه دیتا نوشت: ناآرامی های اخیر مایه تاسف و تعجب است، آنچه رنج و درد را دوچندان می کند، مرگ تعداد قابل توجهی از هموطنان است و آنچه جنجال تازه می آفریند، احکام اعدام و حبس های ابد است که با عجله صادر و بعضاً اجرا می شود. او حجم، عمق و سطح اختلاف را افزایش داد.

ادله و مناظره له و علیه این احکام جریان داشته است، در حالی که هیچ یک از احکام فوق منتشر نشده است، حتی احکام قطعی و اجرا شده نیز منتشر نشده است. تا زمانی که این قضاوت ها منتشر نشود، هیچ یک از دو طیف اجتماعی و نخبگان موافق و مخالف نمی توانند بر طیف مخالف تأثیر بگذارند و این وضعیت وضعیت دوقطبی کنونی را تشدید می کند.

مهمتر از آن، قوه قضائیه و قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها نمی توانند درک درستی از داوری عرف و وجدان جمعی جامعه پیدا کنند و در این شرایط احتمال خطاهای شناختی افزایش می یابد و جان انسان ها و سرمایه اعتماد اجتماعی برملا می شود. به آسیب بیشتر

صرف نظر از این تحلیل ها، تکالیف قانونی مشخصی برای انتشار این نظرات قضایی وجود دارد که به مهم ترین آنها اشاره می کنم.

1- ماده 653 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند

قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «پرتال ملی قوه قضائیه» ارائه و با حفظ حریم شخصی افراد، آن را به‌روز یا در صورت عدم ارتباط با امنیت ملی، به صورت آنلاین جهت تحلیل و انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران قرار دهد.

  افزایش دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی امشب معرفی می شود

۲- در تبصره ۲ ماده ۳۵۳ همین قانون «اگر

نقض “وجدان جمعی” حتی اجازه انتشار پرونده و گزارش پرونده قبل از صدور حکم را داد.

3- در ماده 5 سند امنیت قضائی نیز آمده است: آرای قطعی دادگاهها به منظور تحلیل و نقد کامل کارشناسان و کارشناسان با حفظ مصونیت در سایت قوه قضائیه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد. از زندگی خصوصی مردم.”

4- در بندهای مختلف سند اصلاح قوه قضائیه بارها بر انتشار نظرات قضایی تاکید شده است که برای رعایت اختصار از آن خودداری می شود.

5- خوشبختانه قوه قضائیه در سالهای اخیر سازوکارهای متعددی را برای انتشار و تحلیل نظرات قضایی فراهم کرده است که از آن جمله می توان به فعالیت مناسب موسسه مطالعات قضایی و انتشار تخصصی و نظام مند آراء قضایی اشاره کرد.

اکنون زمان بهره برداری از این زیرساخت های قانونی و سازوکارهای مثبت سازمانی فرا رسیده است، زیرا کمترین فایده انتشار احکام اعدام های اخیر تکمیل شدن تکالیف قانونی است که در این صورت یک دستگاه قضایی با اعتماد به نفس سازمانی می تواند از خرد جمعی استفاده کند. انرژی علمی و کارشناسی ملی، بهره گیری و ارتقای سیاست های قضایی مطابق با شرایط روز را داشته باشد، به امید اینکه از این آزمون تاریخی و اجتماعی سربلند بیرون بیاید.

دیدگاهتان را بنویسید